Søk Søk
Forside Om Finanstilsynet Organisasjon Kontaktinformasjon til leiinga i Finanstilsynet

Kontaktinformasjon til leiinga i Finanstilsynet

Finanstilsynsdirektøren

Telefon

Forkontor: sjefssekretær Marianne Wood Stokkenes 22 93 99 28
Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen 22 93 99 28
Juridisk direktør Cecilie Ask 22 93 98 75
Forbrukarkoordinator Anders N. Kvam 22 93 99 27

Kommunikasjonsstab

Telefon

Kommunikasjonsdirektør Lisbeth Strand 22 93 99 49
Fast avløysar: tilsynsrådgivar Torunn Moe 22 93 99 20

Avdeling for bank- og forsikringstilsyn

Telefon

Forkontor 22 93 99 28
Direktør for bank- og forsikringstilsyn Ann Viljugrein 22 93 99 09
Fast avløysar: senior tilsynsrådgivar Per Jostein Brekke 22 93 98 90
   
Seksjon for forvalting og kriseberedskap  
Forkontor 22 93 99 15
Seksjonssjef Ole-Jørgen Karlsen 22 93 99 25
Fast avløysar: senior tilsynsrådgivar Kristin Schjønsby Kværnø    22 93 96 70
   
Seksjon for antikvitvasking og betalingsføretak  
Forkontor 22 93 99 31
Seksjonssjef Anders Schiøtz Worren 22 93 96 91
Fast avløysar: tilsynsrådgivar Beate Norberg 22 93 96 78
   
Seksjon for soliditetsregulering  
Forkontor 22 93 99 76
Seksjonssjef Bjørn Andersen 22 93 98 64
Fast avløysar: senior tilsynsrådgivar Inga Baadshaug Eide 22 93 99 47
   
Seksjon for banktilsyn  
Forkontor 22 93 99 31
Seksjonssjef Linda Støle Hårstad 22 93 98 95
Fast avløysar: senior tilsynsrådgivar Frode Holmeide 22 93 98 92
Fast avløysar: senior tilsynsrådgivar Irene Støback Johansen 22 93 96 44
   
Seksjon for forsikringstilsyn  
Forkontor 22 93 99 76
Seksjonssjef Hege Bunkholt Elstrand 22 93 97 50

Avdeling for marknadstilsyn

Telefon

Forkontor 22 93 97 94
Direktør for marknadstilsyn Anne Merethe Bellamy 22 93 98 43
Fast avløysar: seksjonssjef Britt Hjellegjerde 22 93 97 24
   
Seksjon for prospekt og finansiell rapportering  
Forkontor 22 93 97 34
Seksjonssjef Christian Falkenberg Kjøde 22 93 99 46
Fast avløysar: senior tilsynsrådgivar Jan Aastveit 22 93 96 83
   
Seksjon for verdipapirføretak  
Forkontor 22 93 97 94
Fungerande seksjonssjef Roy Halvorsen 22 93 97 88
   
Seksjon for fond og kollektive investeringar  
Forkontor 22 93 97 94
Seksjonssjef Britt Hjellegjerde 22 93 97 24
Fast avløysar: senior tilsynsrådgivar Jøran Nygaard 22 93 98 16
   
Seksjon for infrastruktur og marknader  
Forkontor 22 93 97 94
Seksjonssjef Marte Voie Opland 22 93 97 37
Fast avløysar: senior tilsynsrådgivar Tore Lindstad 22 93 98 29
   
Seksjon for revisjon og rekneskapsførsel  
Forkontor 22 93 97 34
Seksjonssjef Anders Sanderlien Hole 22 93 97 49
   
Seksjon for eigedomsmekling og inkasso  
Forkontor 22 93 98 08
Seksjonssjef Anne-Kari Tuv 22 93 98 04
Fast avløysar: senior tilsynsrådgivar Arne Solberg 22 93 98 05

Avdeling for digitalisering og analyse

 
Forkontor 22 93 97 17
Direktør for digitalisering og analyse Per Mathis Kongsrud 22 93 97 15
   
Seksjon for IT og betalingstenester  
Forkontor 22 93 97 17
Seksjonssjef Olav Johannessen 22 93 99 60
Fast avløysar: senior tilsynsrådgivar Stig Ulstein 22 93 99 66
   
Seksjon for analyse og rapportering  
Forkontor 22 93 97 17
Seksjonssjef Thea Birkeland Kloster 22 93 98 39
Fast avløysar: senior tilsynsrådgivar Gunnar Almklov 22 93 97 30
   
Seksjon for makroovervaking  
Forkontor 22 93 97 17
Seksjonssjef Harald Johansen 22 93 97 47
Fast avløysar: senior tilsynsrådgivar Mette Rolland 22 93 98 33
   
Seksjon for IT (internt)  
Forkontor 22 93 97 17
Seksjonssjef  Kristin Tornling 22 93 99 71
Fast avløysar: tilsynsrådgivar Richard Aamodt Karlsen 22 93 97 79

Administrasjonsavdelinga

Telefon

Forkontor 22 93 99 55
Administrasjonsdirektør Gun Margareth Moy 22 93 98 49
Fast avløysar: senior tilsynsrådgivar Nina Moss 22 93 97 52
   
Seksjon for økonomi og drift  
Seksjonssjef Maj Kristin Sæther 22 93 97 64
Fast avløysar: seniorrådgivar Siri Iversen 22 93 97 65
   
Seksjon for HR  
Fungerande seksjonssjef Gun Margareth Moy 22 93 98 49
   
Seksjon for dokumentasjon og informasjonsforvalting  
Seksjonssjef Lone Tudborg Lakhan 22 93 97 42
Fast avløysar: tilsynsrådgivar Pia Caroline Dahl 22 93 97 31