Søk Søk
Forside Om Finanstilsynet Organisasjon Kontaktinformasjon til leiinga i Finanstilsynet

Kontaktinformasjon til leiinga i Finanstilsynet

Finanstilsynsdirektøren

  Telefon
Forværelse: Sjefssekretær Marianne Wood Stokkenes 22 93 99 28
Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen 22 93 99 28
   
Juridisk direktør Cecilie Ask 22 93 98 75
Forbrukerkoordinator Anders N. Kvam 22 93 99 27

Avdeling for bank- og forsikringstilsyn

  Telefon
Forværelse 22 93 99 15
Direktør for bank- og forsikringstilsyn Ann Viljugrein 22 93 99 09
Stedfortreder: Tilsynsrådgiver Per Jostein Brekke 22 93 98 90
   
Seksjon for forvaltning og kriseberedskap  
Forværelse 22 93 99 15
Seksjonssjef Ole-Jørgen Karlsen 22 93 99 25
Stedfortreder: Tilsynsrådgiver Kristin Schjønsby Kværnø 22 93 96 70
   
Seksjon for antihvitvasking og betalingsforetak  
Seksjonssjef Anders Schiøtz Worren 22 93 96 91
   
Seksjon for soliditetsregulering  
Forværelse 22 93 99 42
22 93 99 76
Seksjonssjef Bjørn Andersen 22 93 98 64
Stedfortreder: Spesialrådgiver Arild Kristiansen 22 93 98 84
   
Seksjon for banktilsyn  
Forværelse 22 93 99 42
Seksjonssjef Linda Støle Hårstad 22 93 98 95
Stedfortreder: Tilsynsrådgiver Martin G. Halvorsen  22 93 98 93
   
Seksjon for forsikringstilsyn  
Forværelse 22 93 99 76
Seksjonssjef Hege Bunkholt Elstrand 22 93 97 50
Stedfortreder: Spesialrådgiver Lene Tofte Dønvold 22 93 98 06
   

Avdeling for markedstilsyn

  Telefon
Forværelse 22 93 97 34
Direktør for markedstilsyn Anne Merethe Bellamy 22 93 98 43
Stedfortreder: seksjonssjef Britt Hjellegjerde 22 93 97 24
   
Seksjon for prospekt og finansiell rapportering  
Seksjonssjef Christian Falkenberg Kjøde 22 93 99 46
Stedfortreder: Tilsynsrådgiver Tine Svae  22 93 97 84
   
Seksjon for verdipapirforetak  
Seksjonssjef : Gry Evensen Skallerud 22 93 98 19
 Stedfortreder: Tilsynsrådgiver Roy Halvorsen 22 93 97 88
   
Seksjon for fond og kollektive investeringer  
   
Seksjonssjef Britt Hjellegjerde 22 93 97 24
Stedfortreder: Tilsynsrådgiver Jøran Nygaard 22 93 98 16
   
Seksjon for infrastruktur og markeder  
   
Seksjonssjef Marte Voie Opland 22 93 97 37
Stedfortreder: Tilsynsrådgiver Tore Lindstad 22 93 98 29
   
Seksjon for revisjon og regnskapsføring  
Seksjonssjef Kjersti Elvestad 22 93 99 18

Stedfortreder: Spesialrådgiver Kari Sørsdal 

22 93 96 35
   
Seksjon for eiendomsmegling og inkasso  
Forværelse 22 93 98 08
Seksjonssjef Anne-Kari Tuv 22 93 98 04
Stedfortreder: Spesialrådgiver Arne Solberg 22 93 98 05

Avdeling for digitalisering og analyse

  Telefon
Forværelse  22 93 97 17
Direktør for digitalisering og analyse Per Mathis Kongsrud 22 93 97 15
   
Seksjon for IT og betalingstjenester  
Seksjonssjef Olav Johannessen 22 93 99 60
Stedfortreder: Tilsynsrådgiver Stig Ulstein 22 93 99 66
   
Seksjon for analyse og rapportering  
Forværelse 22 93 99 42
Seksjonssjef Thea Birkeland Kloster 22 93 98 39
Stedfortreder: Spesialrådgiver Gunnar Almklov 22 93 97 30
   
Seksjon for makroovervåking  
Forværelse 22 93 99 42
Seksjonssjef Harald Johansen 22 93 97 47
Stedfortreder: Tilsynsrådgiver Mette Rolland 22 93 98 33
   
Seksjon for IT (internt)  
Seksjonssjef  Kristin Tornling 22 93 99 71
Stedfortreder: Seniorrådgiver Richard Aamodt Karlsen 22 93 97 79

Administrasjonsavdelingen

  Telefon
Forværelse 22 93 99 55
Administrasjonsdirektør Gun Margareth Moy 22 93 98 49
Stedfortreder: Tilsynsrådgiver Nina Moss 22 93 97 52
   
Seksjon for økonomi og drift  
Seksjonssjef Maj Kristin Sæther 22 93 97 64
   
Seksjon for HR  
Seksjonssjef Jan Olav Gjelten
22 93 99 96
    
Seksjon for arkiv og dokumentforvaltning   
Seksjonssjef Lone Tudborg Lakhan 22 93 97 42