Søk Søk
Forside Om Finanstilsynet Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Reglane og retningslinjene gjeld for alle tilsette i Finanstilsynet og for medlemene i Finanstilsynets styre.

Dokumentet omhandlar mellom anna desse temaa:

  • Handsaming av sensitiv informasjon
  • Lojalitet
  • Økonomisk sjølvstende
  • Personleg integritet og sjølvstende