Forside Nyhetsarkiv Oppdaterte og nye vedlegg til rundskriv 12/2016: Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov

Rundskriv

Oppdaterte og nye vedlegg til rundskriv 12/2016: Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov

Finanstilsynet har oppdatert tre vedlegg og lagt til to nye vedlegg til rundskriv 12/2016. Selve rundskrivet er uforandret, med unntak av oppdaterte lovhenvisninger.

Disse vedleggene er oppdatert:

  • Vedlegg 1B: Dokumentasjon om risikoprofil og kapitalbehov (ICAAP) og likviditets- og finansieringsrisiko (ILAAP)
  • Vedlegg 2: Finanstilsynets vurdering av kapitalbehov i pilar 2 knyttet til kredittrisiko
  • Vedlegg 3: Finanstilsynets vurdering av kapitalbehov i pilar 2 knyttet til markedsrisiko

Disse vedleggene er nye:

  • Vedlegg 4: Finanstilsynets vurdering av kapitalbehov i pilar 2 knyttet til eierskap i forsikringsvirksomhet
  • Vedlegg 5: Finanstilsynets bruk av stresstester i vurderingen av finansforetakenes risikonivå og kapitalbehov (SREP) og vurdering av kapitalkravsmargin