Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet

Rundskriv

Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet

Dette rundskrivet er opphevet

Dette rundskrivet er opphevet, og er ikke lenger gjeldende. Rundskrivet er erstattet av: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet

Rundskrivet gjelder for

Eiendomsmeglingsforetak og
advokater som driver eiendomsmegling

Kontakt