Forside Nyhetsarkiv Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov

Rundskriv

Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov

Finanstilsynet har oppdatert tre vedlegg og lagt til to nye vedlegg til rundskriv 12/2016. Selve rundskrivet er uforandret, med unntak av oppdaterte lovhenvisninger.

Rundskrivet gjelder for:

Banker
Kredittforetak
Finansieringsforetak
Holdingforetak i konsern der slike foretak inngår
Verdipapirforetak
Forvaltningsselskaper med tillatelse til å yte aktiv forvaltning
Forvaltere av AIF med aktiv forvaltning
Foretak som er omfattet av konsolideringsplikt etter verdipapirhandelloven § 9-21


Red. merkn. 09.10.2019: Disse vedleggene er oppdatert:

 • Vedlegg 1B: Dokumentasjon om risikoprofil og kapitalbehov (ICAAP) og likviditets- og finansieringsrisiko (ILAAP)
 • Vedlegg 2: Finanstilsynets vurdering av kapitalbehov i pilar 2 knyttet til kredittrisiko
 • Vedlegg 3: Finanstilsynets vurdering av kapitalbehov i pilar 2 knyttet til markedsrisiko

Disse vedleggene er nye:

 • Vedlegg 4: Finanstilsynets vurdering av kapitalbehov i pilar 2 knyttet til eierskap i forsikringsvirksomhet
 • Vedlegg 5: Finanstilsynets bruk av stresstester i vurderingen av finansforetakenes risikonivå og kapitalbehov (SREP) og vurdering av kapitalkravsmargin

 

Kontakt

 • Banker, finansierings- og kredittforetak – generelt
 • May Camilla Bruun-Kallum
 • Tlf: 22 93 99 35
 • Kapitalbehov ved markedsrisiko – vedlegg 3
 • Thomas Borch Myhre
 • Tlf: 22 93 97 83
 • Kapitalbehov ved eierskap i forsikring og bruk av stresstest – vedlegg 4 og 5
 • Jon S. Hellevik
 • Tlf: 22 93 99 65
 • Forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere
 • Jaan-Herluf Steenberg
 • Tlf: 22 93 98 77