Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Retningslinjer for klagebehandling i bank-, finans-, forsikrings- og verdipapirvirksomhet

Rundskriv

Retningslinjer for klagebehandling i bank-, finans-, forsikrings- og verdipapirvirksomhet

Dette rundskrivet er opphevet

Dette rundskrivet er opphevet, og er ikke lenger gjeldende. Rundskrivet er erstattet av: Retningslinjer for klagebehandling i bank-, finans-, forsikrings- og verdipapirverksemd

Rundskrivet gjelder for

Banker
Finansieringsforetak
E-pengeforetak
Betalingsforetak
Forsikringsselskaper
Forsikringsformidlere
Verdipapirforetak
Forvaltningsselskaper for verdipapirfond
Eksterne forvaltere av alternative investeringsfond som yter investeringstjenester
Norske filialer fra andre EØS-stater av foretakene i denne oversikten

 

Kontakt