Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Kapitalkrav for marknadsrisiko

Rundskriv

Kapitalkrav for marknadsrisiko

Rundskrivet gjeld for:

Bankar
Finansieringsføretak
Holdingselskap i finanskonsern
Verdipapirføretak
Forvaltingselskap for verdipapirfond
som har løyve til å drive aktiv forvalting

Kontakt

  • Banker, finansieringsføretak og holdingselskap i finanskonsern
  • Håkon Rysst Heilmann
  • Tlf: 22 93 96 28
  • Verdipapirføretak og forvaltingsselskap for verdipapirfond
  • Anders Overgård Hauglund
  • Tlf: 22 93 99 87