Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Retningslinjer for varsling og sammenslåing av krav

Rundskriv

Retningslinjer for varsling og sammenslåing av krav

Dette rundskrivet er opphevet

Dette rundskrivet er opphevet, og er ikke lenger gjeldende. Rundskrivet er erstattet av: Retningslinjer for sammenslåing og varsling av krav

Rundskrivet gjelder for:

Fremmedinkassoforetak
Filialer av utenlandske fremmedinkassoforetak

Kontakt