Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Halvdagsseminar om klimarisiko i finansmarkeder og finansforetak

Nyhet

Halvdagsseminar om klimarisiko i finansmarkeder og finansforetak

Finanstilsynet inviterer til halvdagsseminar om klimarisiko i finansmarkeder og finansforetak tirsdag 23. juni 2020.

Finanstilsynet og Network for Greening the Financial System (NGFS) vil presentere relevant arbeid. Mer informasjon om programmet og påmelding blir publisert senere på Finanstilsynets nettsted.

Tid: Tirsdag 23. juni kl. 9.00-13.00
Sted: Høyres Hus, Oslo

Network for Greening the Financial System (NGFS)
NGFS er et nettverk av sentralbanker og finanstilsynsmyndigheter som på frivillig grunnlag deler erfaring og beste praksis, bidrar til å håndtere miljø- og klimarisiko i finanssektoren, og mobiliserer bransjen til å arbeide for en bærekraftig økonomi. Nettverkets formål er å definere og fremme beste praksis både innenfor og utenfor NGFS og å utføre eller tildele analyseoppdrag innen grønn finans. Finanstilsynet deltar i nettverket.