Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Halvdagsseminar for banker 17. mars 2020 er utsatt til 22. april 2020

Nyhet

Halvdagsseminar for banker 17. mars 2020 er utsatt til 22. april 2020

På grunn av koronaviruset utsetter Finanstilsynet halvdagsseminaret om aktuelle tilsynstemaer for banker, kredittforetak og finansieringsforetak fra 17. mars til 22. april. Det vil bli ny påmelding til seminaret 22. april. Mer informasjon om dette blir publisert senere.

Tid: 22. april 2020, kl. 09.00-12.00
Sted: Høyres Hus, Stortingsgata 20, Oslo

Seminaret blir strømmet på Finanstilsynets nettsted.
Det er ikke nødvendig å melde seg på for å se strømmingen av seminaret. 

Program


09.00-09.20

Innledning og velkommen
v/direktør for bank- og forsikringstilsyn Ann Viljugrein

09.20-09.40 
Regelverksprosessen i EU, EBAs rolle og gjennomføring nasjonalt v/tilsynsrådgiver Brita Daae Hrenovica

09.40-10.20 
Endringer som følge av innlemmelse av CRR i norsk regelverk og kommende endringer i kapitalkravsregelverket
v/tilsynsrådgiver Håkon Rysst Heilmann

10.20-10.35 
Pause

10.35-11.00 
MREL-krav, status og aktuelle temaer
v/tilsynsrådgiver Petter Jacobsen

11.00-11.30 
Finanstilsynets stresstester
v/senior tilsynsrådgiver Kai Larsen

11.30-12.00 
Erfaringer fra stedlig tilsyn i små og mellomstore banker
(foredragsholder blir annonsert senere)