Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Halvdagsseminar for forsikringsforetakene 21. november 2019

Nyhet

Halvdagsseminar for forsikringsforetakene 21. november 2019

Finanstilsynet arrangerte halvdagsseminar om aktuelle tilsynstemaer for forsikringsforetakene torsdag 21. november 2019. 

Tid: 21. november 2019, kl 09.00-12.00
Sted: Høyres Hus, Stortingsgata 20, Oslo

 

Program:

Tid Tema og presentasjon Foredragsholder
09:00

Innledning og velkommen

Ann Viljugrein, avdelingsdirektør

09:15

Regelverksprosessen i EU, EIOPAs rolle og gjennomføring nasjonalt

Lisbeth Strand, kommunikasjonsdirektør

  Endringer i Solvens II-regelverket

Jan Hagen, tilsynsrådgiver

  Gjennomgang og status knyttet til EØS-relevant regelverk

Lene Tofte Dønvold, tilsynsrådgiver

10:30

Pause

 
10:45

IFRS 17 – utfordringer knyttet til gjennomføring i norsk rett

Terje Nilsen, tilsynsrådgiver

11:05

Utkontraktering med vekt på bruk av forsikringsagenter som distribusjonskanal

Hege Bunkholt Elstrand, seksjonssjef

11:35

Arbeid med bærekraftig finans i EU

Kjersti Okstad Kirkeby, tilsynsrådgiver