Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv EIOPA – uttalelse om solvenssituasjonen til forsikrings- og reassurandørforetak i lys av at Storbritannia trer ut av EU

Nyhet

EIOPA – uttalelse om solvenssituasjonen til forsikrings- og reassurandørforetak i lys av at Storbritannia trer ut av EU

Solvens II-regelverket skiller på flere områder mellom eksponeringer i og utenfor EU, så krav til tekniske avsetninger i forsikringsforetak kan endre seg når Storbritannia går ut av EU. Solvenskapitalkrav for eksponeringer mot Storbritannia vil dermed kunne øke etter en brexit. 

EIOPA oppfordrer i denne uttalelsen nasjonale tilsyn til å sørge for at risikoer knyttet til solvenskapitalkrav er identifisert, målt, overvåket, håndtert og rapportert.