Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Høring fra EIOPA - innhenting av data om pensjonsforetak

Nyhet

Høring fra EIOPA - innhenting av data om pensjonsforetak

EUs forsikrings- og pensjonstilsyn (EIOPA) har åpnet en høring om innhenting av data om pensjonsforetak, fra nasjonale tilsynsmyndigheter.

I høringsnotatet foreslås det at EIOPA skal innhente aggregerte data på landnivå fra hvert medlemsland. EIOPA foreslår i tillegg å innhente individuelle data fra pensjonsforetak som har over 1.000 mill. euro i forvaltningskapital. Informasjonen om enkeltforetak vil bli innhentet av Finanstilsynet som i neste omgang vil videresende denne til EIOPA. Den foreslåtte rapporteringspakken er vedlagt i høringen.

Interessenter i Norge kan avgi høringsuttalelse til EIOPA.

Høringsfristen er 27. oktober 2017. 

Les mer om høringen på nettsiden til EIOPA