Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Revisorene følger ikke godt nok opp bestemmelsene rundt revisorskifte

Nyhet

Revisorene følger ikke godt nok opp bestemmelsene rundt revisorskifte

Finanstilsynet har sett nærmere på revisors etterlevelse av revisorlovgivningens bestemmelser om revisorskifte.

De plikter som påhviler ny og tidligere revisor tar sikte på å hindre at virksomhet som lovgiver har pålagt revisjonsplikt, kan videreføres når den ikke drives i tråd med lover og regler.

Finanstilsynet avdekket flere svakheter knyttet til hvordan tidligere og ny revisor oppfyller sine plikter, og finner det nyttig å minne om viktigheten av den rollen revisor har som allmenhetens tillitsperson, slik at aktsomheten i bransjen skjerpes.