Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Meldeplikt til Finanstilsynet om begrunnelse for opphør av revisjonsoppdrag før utløpet av tjenestetiden begrenses til foretak "av allmenn interesse"

Nyhet

Meldeplikt til Finanstilsynet om begrunnelse for opphør av revisjonsoppdrag før utløpet av tjenestetiden begrenses til foretak "av allmenn interesse"

Meldeplikten til Finanstilsynet om begrunnelse for opphør av revisjonsoppdrag før utløpet av tjenestetiden har tidligere gjeldt for alle revisjonspliktige foretak. Finanstilsynet begrenser nå plikten til å gjelde foretak av "allmenn interesse".

 

Kontaktpersoner:
Tilsynsrådgiver Tore Johan Berg, tlf.  22 93 98 48
Spesialrådgiver Espen Jacobsen, tlf. 22 93 98 25