Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Merknader - endelig rapport Formueforsikring AS

Brev

Merknader - endelig rapport Formueforsikring AS

Brev datert 23. juli 2018.

Formueforsikring AS har påklaget vedtaket, og Finanstilsynet har innvilget utsatt iverksettelse av vedtaket inntil Finanstilsynet har avsluttet sin behandling av klagen. Dersom Finanstilsynet oversender klagen til Finansdepartementet som klageinstans, vil Formueforsikring AS ha anledning til å søke Finansdepartementet om fortsatt utsatt iverksettelse inntil klagen er avgjort.

[Finansdepartementet har ikke gitt vedtaket om sletting oppsettende virkning. Formueforsikring ble slettet fra Finanstilsynets register 19. november 2018.]