Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Samlerapport - endelige merknader etter tematilsyn: etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

Brev

Samlerapport - endelige merknader etter tematilsyn: etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

Merknader av 30. mars 2017. Sendt til eiendomsmeglingsforetak som har gjennomført tematilsyn om etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.