Forside Markedsadvarsler Initial Coin Offerings (ICO-er) - advarsel til investorer og foretak

Initial Coin Offerings (ICO-er) - advarsel til investorer og foretak

Investeringer i såkalte coins eller tokens er risikable, med en stor risiko for at investeringene kan gå tapt. Det er også fare for svindel og hvitvasking. 

Avhengig av hvordan dette er innrettet, kan virksomheten falle utenfor gjeldende regelverk. Investorer kan dermed ikke forvente noen form for investorbeskyttelse.

Foretak som er involvert i ICO-er, må nøye vurdere om aktiviteten er omfattet av gjeldende lovregulering, og etterleve de krav som gjelder.

Finanstilsynet viser til advarsler gitt av den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA), rettet mot henholdsvis investorer og foretak:

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-highlights-ico-risks-investors-and-firms

Finanstilsynets tilsynsvirksomhet vil bli basert på ESMAs vurderinger.