Forside Konsesjonsregisteret Konsesjonsregisteret inneholder ikke

Konsesjonsregisteret inneholder ikke

Konsesjonsregisteret gir ikke komplette opplysninger om foretak som har meldt om grensekryssende virksomhet inn i Norge. Registeret gir heller ikke opplysninger om norske foretak som har etablert filialer i utlandet. En oversikt over slike virksomheter finner du her:

Revisor for foretak  som er registrert i et land utenfor EØS og som utsteder verdipapirer notert på regulert marked i Norge, skal være registrert hos Finanstilsynet. Disse fremgår ikke av registeret.