Rapporter

Konsesjonsregisteret inneholder informasjon om alle foretak og personer som er under tilsyn av Finanstilsynet. Alle typer tillatelse/bevilling/autorisasjon/registrering er i dette registeret kalt "konsesjon".

Du kan velge mellom å søke etter et foretak eller en person på siden for enhetssøk, eller å trekke ut lister over foretak/personer basert på konsesjonstype, tjenester/klasser og andre valg på denne siden. Her finner du både valg for egendefinerte rapporter samt et sett med ofte brukte forhåndsdefinerte rapporter.