Forside Konsesjonsregisteret Innhold og personopplysninger

Innhold og personopplysninger

Konsesjonsregisteret inneholder informasjon om alle foretak og personer som er under tilsyn av Finanstilsynet. Alle typer tillatelse/bevilling/autorisasjon/registrering er i dette registeret kalt 'konsesjon'.

Hvilke typer foretak og personer er beskrevet i Lov om finanstilsyn § 1.

I registeret inngår norske foretaks hovedkontor og norske filialer av utenlandske foretak, med unntak av norske filialer av utenlandske forsikringsformidlingsforetak. Videre inngår opplysninger om norske forsikringsselskaper som har meldt om grensekryssende virksomhet ut av Norge.

Registeret inneholder også informasjon om hvilke foretak som har forvaltertillatelser (ofte kalt "forvaltere" eller "nominees"), det vil si foretak som Finanstilsynet har godkjent til å stå oppført i stedet for reell eier i norske verdipapirregistre, aksjeeierregistre og/eller andelseierregistre. Mer informasjon om forvaltertillatelser.

Adressene som er oppgitt for foretakene er forretningsadresse. For enkeltpersonforetak og for personer med personlige konsesjoner kan oppgitt adresse være boligadresse. Kontaktinformasjon for foretak og personer er hentet fra Enhetsregisteret i Brønnøysund og fra Det sentrale folkeregisteret, som skal kontaktes ved eventuelle endringer og feil. Informasjon om utenlandske foretak med forvaltertillatelser blir ikke hentet fra Enhetsregisteret, og vil derfor være basert på informasjon fra foretaket selv.

Foretak og personer som er fratatt konsesjon(er) er ikke inkludert i registeret. For nærmere informasjon, kontakt Finanstilsynet på telefon 22 93 98 00 eller per e-post.

Personopplysninger

I henhold til personopplysningsloven § 11 første ledd bokstav c er Finanstilsynet forpliktet til å påse at personopplysninger ikke benyttes til andre formål enn de er innhentet for. Finanstilsynet gjør derfor oppmerksom på at personopplysningene i registeret ikke tillates brukt til kommersielle formål, herunder markedsføringsvirksomhet m.v.

Forbehold om at konsesjonsregisteret kan inneholde feil

Finanstilsynet har som mål at alle opplysningene i konsesjonsregisteret til en hver tid skal være oppdatert. Vi tar likevel forbehold om at registeret kan inneholde feil.

Konsesjonsregisteret oppdateres hver time.