Forside Konsesjonsregisteret

Konsesjonsregisteret

Forbehold om feil: Finanstilsynet arbeider med å registrere foretak som driver grensekryssende virksomhet til og fra Norge. I denne perioden vil registeret ikke være fullstendig før registreringen er ferdigstilt. Se lenke til oversikt over foretak som har meldt grensekryssende virksomhet (kredittinstitusjoner, forsikringsforetak og betalingsforetak) i informasjonsboksen "Konsesjonsregisteret inneholder ikke".

Forbehold om at konsesjonsregisteret kan inneholde feil

Finanstilsynet har som mål at alle opplysningene i konsesjonsregisteret til en hver tid skal være oppdatert. Vi tar likevel forbehold om at registeret kan inneholde feil.

Konsesjonsregisteret oppdateres hver time.