Søk Søk
Forside Konsesjon Revisor Revisjonsvirksomhet i eget enkeltpersonforetak

Revisjonsvirksomhet i eget enkeltpersonforetak

Revisor som allerede har revisorregisternummer, og skal starte opp revisjonsvirksomhet via eget enkeltpersonforetak, må sende melding til Finanstilsynet enten i brev eller e-post: post@finanstilsynet.no.

Revisor må i meldingen bekrefte at vilkårene i § 3-7 fortsatt er oppfylt og identifisere hvilket enkeltpersonforetak som skal starte opp revisjonsvirksomhet.  Det vil ikke være mulig for revisjonsklientene å registrere i Foretaksregisteret den aktuelle revisoren som valgt revisor før Finanstilsynet har behandlet meldingen.