Søk Søk
Forside Konsesjon Regnskapsfører Hvordan slette en personlig autorisasjon

Hvordan slette en personlig autorisasjon

Hvis du ikke lenger har behov for autorisasjon, kan du si i fra deg autorisasjonen. 

Du skal si fra deg autorisasjonen hvis du ikke lenger oppfyller vilkårene for å ha autorisasjon. 

Du skal bruke dette skjemaet i Altinn når du skal slette en personlig autorisasjon:

Finanstilsynets tilbakekall av autorisasjon

Regnskapsførere er avhengig av tillit blant annet fra oppdragsgivere, skattemyndighetene, andre offentlige myndigheter og banker. En regnskapsfører som ikke etterlever de reglene som gjelder for virksomheten eller som straffedømmes, vil bidra til å svekke tilliten både til den enkelte regnskapsfører og regnskapsførerbransjen som sådan. I de tilfellene dette skjer vurderer Finanstilsynet om det er nødvendig å kalle tilbake autorisasjonen.

Tilbakekall av personlig autorisasjon

Konsekvensen av et vedtak om tilbakekall er blant annet at: 

  • Du ikke har adgang til å påta deg regnskapsføring for andre i næring
  • Alle eksisterende regnskapsføreroppdrag må avsluttes
  • Du ikke har adgang til å benytte tittelen autorisert regnskapsfører
  • Du kan ikke være oppdragsansvarlig
  • Du kan ikke være daglig leder i et autorisert regnskapsførerselskap

Et tilbakekall av autorisasjon vil også være av betydning for vurderingen av kravet til hederlig vandel ved en eventuell fremtidig søknad om ny autorisasjon som regnskapsfører.