Søk Søk
Forside Konsesjon Regnskapsfører Autorisasjon som regnskapsfører for godkjent revisor

Autorisasjon som regnskapsfører for godkjent revisor

Dokumentasjonskrav for godkjente revisorer som søker om regnskapsførerautorisasjon. 

Godkjente revisorer må oppfylle alle vilkårene for personlig autorisasjon som regnskapsfører. Hvis du som godkjent revisor har sendt inn dokumentasjon fra før, trenger du ikke sende den på nytt.

Utdanning

Har du fått godkjenning som registrert revisor etter 31. desember 1985 eller godkjenning som statsautorisert revisor etter 31. desember 1994 trenger du ikke å sende inn vitnemål. Men dokumentasjon på at du oppfyller etterutdanningskravet må sendes inn.

Praksis

For å bli autorisert regnskapsfører må du ha to års praksis de siste fem årene. Hvis tidligere innsendt dokumentasjon viser at dette kravet er oppfylt, trenger du ikke å sende ny dokumentasjon.

Når revisjonspraksisen er opparbeidet i ditt eget enkeltpersonforetak, skal ikke praksisskjema benyttes. Da skal praksisen dokumenteres med egenerklæring som angir antall timer praksis fra ekstern revisjon de siste fem årene.

Vandel

Det er ikke nødvendig å legge ved politiattest.

Økonomisk vederheftighet

Det er ikke nødvendig å legge ved utskrift av siste ligning/kopi av siste selvangivelse.

Søknad om regnskapsførerautorisasjon fra ansvarlig revisor

Ansvarlige revisorer som er tildelt revisorregisternummer må også søke om autorisasjon som regnskapsfører. Er du ved søknads- og behandlingstidspunktet tildelt revistorregisternummer trenger du ikke legge ved dokumentasjon for utdanning og praksis.