Søk Søk
Forside Konsesjon Forvaltningsselskap Tillatelse til å stå oppført som forvalter (nominee)

Tillatelse til å stå oppført som forvalter (nominee)

Foretak som ønsker å opptre som såkalt forvalter, det vil si at de står oppført i stedet for reell eier i norske verdipapirregistre, aksjeeierregistre og andelseierregistre, må være godkjent av Finanstilsynet ("forvaltertillatelse"). Disse foretakene betegnes ofte som "nominee".

Finanstilsynets konsesjonsregister inneholder informasjon om hvilke foretak som har forvaltertillatelse. Vær imidlertid oppmerksom på følgende:

For utenlandske forvaltere vil ikke foretaksinformasjonen, i motsetning til det som gjelder norske foretak, oppdateres mot Enhetsregisteret i Brønnøysund. Foretak med forvaltertillatelse må melde endringer av betydning for tillatelsen til Finanstilsynet.

Veiledning til søknad om forvaltertillatelse

Finanstilsynet har utarbeidet en veiledning til søknad om forvaltertillatelse. Den inneholder også informasjon om den norske reguleringen av forvaltere, herunder om deres plikter etter norsk rett.

Det at et foretak har forvaltertillatelse, medfører ikke i seg selv at det er under tilsyn av Finanstilsynet. Det er imidlertid et krav for å få forvaltertillatelse at foretaket er under tilfredsstillende tilsyn i hjemlandet. Henvendelser som gjelder det generelle tilsynet med foretaket må derfor rettes til relevant tilsynsmyndighet i hjemlandet. Henvendelser knyttet til det norske regelverket for forvaltere, rettes til Finanstilsynet.

Kontakt