Søk Søk
Forside Statistikk og analyser Basisrente for flytende rente

Basisrente for flytende rente

Basisrenten for flytende rente danner grunnlag for rentetilbud i Husbanken, Lånekassen og for investeringslån i de regionale helseforetakene. Den er basert på rentebetingelser for boliglån i markedet.

Basisrenten for flytende renter er 1. juli 2019 satt til 2,410 prosent.

Basisrenten som er fastsatt danner grunnlaget for lånetilbud med flytende rente fra 1. september til og med 31. oktober 2019 i statsbankene. Basisrenten som danner grunnlag for investeringslån i de regionale helseforetakene ble fastsatt 6. mai 2019.

Fra basisrenten gjøres det et fast fratrekk for de ulike aktørene. Statens Pensjonskasse sin flytende rente er basert på normrenten, som er 0,15 prosentenheter lavere enn basisrenten. Husbanken, de regionale helseforetakene og Lånekassen har et fratrekk fra basisrenten på henholdsvis 0,75, 0,50 og 0,15 prosentpoeng. Det er statsbankene og Helse- og omsorgsdepartementet som omregner til nominell rente og kunngjør hva denne blir. 

Bakgrunn

I forbindelse med statsbudsjettet for 2016 ble det vedtatt å innføre en ny modell for fastsettelse av normrenten og rentene i Lånekassen og Husbanken. De nye rentene skal ta utgangspunkt i basisrenter som er basert på rentebetingelser for boliglån i markedet. Basisrentene baserer seg på data som lånetilbydere er forpliktet å rapportere inn til Finansportalen. Det ble i statsbudsjettet for 2018 vedtatt at renter på lån til de regionale helseforetakene også skal beregnes med utgangspunkt i basisrenten.

Fastsatte basisrenter

2019 Prosent
September-oktober 2,410
Juli-august 2,372
Mai-juni 2,340
Mars-april 2,312
Januar-februar 2,263
2018  
November-desember 2,166
September-oktober 2,210
Juli-august 2,250
Mai-juni 2,334
Mars-april 2,338
Januar-februar 2,340
2017  
November - desember

2,340

September - oktober

2,355

Juli-august 2,384
Mai - juni 2,383
Mars - april 2,315
Januar - februar 2,278
2016  
November - desember 2,266
September - oktober 2,268
Juli - august 2,340
Mai - juni 2,426
Mars - april 2,450

Kontakt