Søk Søk
Forside Statistikk og analyser Basisrente for faste renter

Basisrente for faste renter

Basisrentene for faste renter danner grunnlag for rentetilbud i Husbanken, Lånekassen og investeringslån i de regionale helseforetakene. Basisrentene for faste renter for 3, 5 og 10 år er basert på fastrentebetingelser for boliglån i markedet. Basisrenten for fast rente 20 år fastsettes til basisrente for fast rente 10 år, med tillegg av 0,3 prosentpoeng.

Basisrentene for faste renter er 6. mai 2019 fastsatt til følgende nivåer:

Fast rente, 3 år:      2,652 prosent
Fast rente, 5 år:      2,945 prosent
Fast rente, 10 år:    3,363 prosent
Fast rente, 20 år:    3,663 prosent 

Basisrentene som er fastsatt 6. mai danner grunnlaget for lånetilbud med fast rente fra 1. juni til og med 30. juni i Husbanken. Basisrentene som danner grunnlag for lånetilbud i Lånekassen ble fastsatt den 8. april 2019. Basisrentene som danner grunnlag for investeringslån for de regionale helseforetakene fra 1. januar til 30. juni 2019 ble fastsatt den 4. desember 2018.

Fra basisrenten gjøres det et fast fratrekk for de ulike aktørene. Husbanken, de regionale helseforetakene og Lånekassen har et fratrekk fra basisrenten på henholdsvis 0,75, 0,50 og 0,15 prosentpoeng. Det er statsbankene og Helse- og omsorgsdepartmentet som omregner til nominell rente og kunngjør hva denne blir. 

Datagrunnlag for faste basisrenter:

Bakgrunn

I forbindelse med statsbudsjettet for 2016 ble det vedtatt å innføre en ny modell for fastsettelse av normrenten og rentene i Lånekassen og Husbanken. De nye rentene skal ta utgangspunkt i basisrenter som er basert på rentebetingelser for boliglån i markedet. Basisrentene baserer seg på data som lånetilbydere er forpliktet å rapportere inn til Finansportalen. Det ble i statsbudsjettet for 2018 vedtatt at renter på lån til de regionale helseforetakene også skal beregnes med utgangspunkt i basisrenten.

Fastsatte basisrenter

2019 3 år 5 år 10 år 20 år
Juni 2,652 2,945 3,363 3,663
Mai 2,640 2,974 3,439 3,739
April 2,638 2,974 3,452 3,752
Mars 2,638 2,971 3,452 3,752
Februar 2,662 2,978 3,475 3,775
Januar 2,652 2,992 3,508 3,808
2018 3 år 5 år 10 år 20 år
Desember 2,613 2,968 3,468 3,768
November 2,515 2,873 3,360 3,660
Oktober 2,505 2,877 3,343 3,643
September 2,484 2,844 3,322 3,622
August 2,481 2,840 3,316 3,616
Juli 2,500 2,862 3,336 3,636
Juni 2,506 2,875 3,368 3,668
Mai 2,492 2,861 3,342 3,642
April 2,432 2,739 3,262 3,562
Mars 2,333 2,610 3,160 3,460
Februar 2,328 2,588 3,166 3,466
Januar 2,336 2,610 3,200 3,500
2017 3 år 5 år 10 år 20 år
Desember 2,336 2,611 3,200 3,500
November 2,346 2,620 3,192 3,492
Oktober 2,381 2,646 2,323 3,532
September 2,398 2,653 3,240 3,540
August 2,398  2,655 3,240  3,540 
Juli 2,399 2,673 3,246 3,546
Juni 2,410 2,678 3,248 3,548
Mai 2,443 2,690 3,253 3,553
April 2,428 2,693 3,264 3,564
Mars 2,433 2,691 3,248 3,548
Februar 2,411 2,681 3,238 3,538
Januar 2,244 2,492 3,066 3,366
2016  3 år  5 år  10 år  20 år
Desember 2,135 2,422 3,009 3,309
November 2,061 2,388 3,000 3,300
Oktober 2,060 2,388 3,002 3,302
September 2,060 2,389 3,013 3,313
August 2,060 2,392 3,022 3,322
Juli 2,060 2,392 3,042 3,342
Juni 2,050 2,396 3,044 3,344
Mai 2,078 2,423 3,075 3,375
April 2,174 2,518 3,192 3,492
Mars 2,193 2,541 3,211 3,511

Kontakt