Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

20.05.2009. Sist oppdatert: 02.01.2017 Skriv ut

Rapportering

Verdipapirforetak er i medhold av finanstilsynsloven, verdipapirhandelloven (vphl.), samt forskrift og enkeltvedtak gitt i medhold av disse bestemmelsene, pålagt rapporteringsplikt til Finanstilsynet.

Rapporteringspliktene vurderes regelmessig med hensyn til reduksjon og forenklinger, men også med hensyn til utvidelser, som følge av nye tilsynskrav og -metoder. Nedenfor følger en oversikt over krav til rapportering til Finanstilsynet for verdipapirforetak. Du kan lese mer om de enkelte rapporteringene ved å følge lenkene.

Ikke-konsolidert kapitaldekningsoppgave
Rapporteringspliktige foretak: Norske verdipapirforetak.
Rapporteringshyppighet: Kvartalsvis.
Rapporteringsfrist: 1. kvartal: 12. mai, 2. kvartal: 11. august, 3. kvartal: 11. november og 4. kvartal: 11. februar.
Rapporteringsmåte: Innsending av Altinn-oppgave KRT-1078
Mer om kapitaldekningsrapportering

Konsolidert kapitaldekningsoppgave
Rapporteringspliktige foretak: Norske verdipapirforetak og deres morselskap som omfattes av vphl. § 9-21.
Rapporteringshyppighet: Kvartalsvis.
Rapporteringsfrist: 1. kvartal: 12. mai, 2. kvartal: 11. august, 3. kvartal: 11. november og 4. kvartal: 11. februar.
Rapporteringsmåte: Innsending av Altinn-oppgave KRT-1079
Mer om kapitaldekningsrapportering

Ikke-konsolidert rapport om store engasjementer
Rapporteringspliktige foretak: Norske verdipapirforetak med tillatelse til å yte en eller flere av investeringstjenestene nevnt i vphl. § 2-1 første ledd nr. 2, 3, 6 og 7.
Rapporteringshyppighet: Kvartalsvis.
Rapporteringsfrist: 1. kvartal: 12. mai, 2. kvartal: 11. august, 3. kvartal: 11. november og 4. kvartal: 11. februar.
Rapporteringsmåte: Innsending av Altinn-oppgave KRT-1076
Mer om rapportering av store engasjementer

Konsolidert rapport om store engasjementer
Rapporteringspliktige foretak: Norske verdipapirforetak med tillatelse til å yte en eller flere av investeringstjenestene nevnt i vphl. § 2-1 første ledd nr. 2, 3, 6 og 7 og deres morselskap som omfattes av vphl. § 9-21 første ledd.
Rapporteringshyppighet: Kvartalsvis.
Rapporteringsfrist: 1. kvartal: 12. mai, 2. kvartal: 11. august, 3. kvartal: 11. november og 4. kvartal: 11. februar.
Rapporteringsmåte: Innsending av Altinn-oppgave KRT-1077
Mer om rapportering av store engasjementer

Halvårsoppgave
Rapporteringspliktige foretak: Norske verdipapirforetak samt norske filialer av utenlandske verdipapirforetak.
Rapporteringshyppighet: Halvårlig.
Rapporteringsfrist: 60 dager etter utløpet av første halvår og 30 dager etter utløpet av andre halvår.
Rapporteringsmåte: Innsending av Altinn-oppgave KRT-1008-1 og KRT-1008-2.
Mer om halvårsrapportering

Revisorbekreftelser
Rapporteringspliktige foretak: Norske verdipapirforetak.
Rapporteringshyppighet: Halvårlig.
Rapporteringsfrist: 60 dager etter utløpet av første halvår og 30 dager etter utløpet av annet halvår.
Rapporteringsmåte: Innsending av Altinn-oppgave KRT-1008-1 og KRT-1010.
Mer om revisorbekreftelser

Årsregnskap
Rapporteringspliktige foretak: Norske verdipapirforetak, med tillegg av deres morselskap som omfattes av vphl. § 9-21.
Rapporteringshyppighet: Årlig.
Rapporteringsfrist: Innen 90 dager etter utløpet av regnskapsåret.
Rapporteringsmåte: Innsending av styregodkjent årsregnskap med revisors beretning via Altinn-oppgave KRT-1015. 
Forskrift om årsregnskap for verdipapirforetak

Transaksjonsrapportering
Rapporteringspliktige foretak: Verdipapirforetak som kommer inn under vphl. § 10-18.
Rapporteringshyppighet: Daglig.
Rapporteringsfrist: 1 arbeidsdag etter transaksjonen.
Mer om transaksjonsrapportering

ICAAP-rapport
Denne rapporten skal utarbeides og styrebehandles årlig av norske verdipapirforetak, jf. vphl § 9-16, med tillegg av deres morselskap som omfattes av vphl. § 9-21. Rapporten kreves innsendt til Finanstilsynet kun på ad hoc-basis.
Mer om ICAAP

Rapportering av klager for foregående år
Rapporteringspliktige foretak: Norske verdipapirforetak og norske filialer fra andre EØS-stater av verdipapirforetak.
Rapporteringshyppighet: Årlig.
Rapporteringsfrist: 1. februar.
Rapporteringsmåte: Innsending av Altinn-oppgave KRT-1170
Mer om rapportering av klager for foregående år

Rapportering av informasjon om foretakets styre

 

 

 

 

  
KONTAKTPERSONER

 

Kapitaldekningsoppgave:
Anders Overgård Hauglund
tlf: 22 93 99 87
og
Jaan-Herluf Steenberg
tlf: 22 93 98 77

 

 

 

 


 

Rapport om store engasjementer:
Jaan-Herluf Steenberg
tlf. 22 93 98 77

 

 

 

 

 

 

 

 

Halvårsoppgave:
Anders Overgård Hauglund
tlf. 22 93 99 87
og
Jaan-Herluf Steenberg
tlf: 22 93 98 77


Revisorbekreftelser:
Anders Overgård Hauglund
tlf: 22 93 99 87


 

Årsregnskap:
Jaan-Herluf Steenberg
tlf: 22 93 98 77

 

 

Transaksjonsrapportering:
Johan Fredrik Øhman
Tlf. 22 93 96 37

 

ICAAP-rapport:
Anders Overgård Hauglund
tlf: 22 93 99 87

 

Rapportering av klager for foregående år:
Jaan-Herluf Steenberg
tlf: 22 93 98 77

 

 

  

 
 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding