Gå til innhold
13.05.2009 Skriv ut

Risikostyring og internkontroll

Tilsynet har vedtatt forskrift om risikostyring og internkontroll. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2009.

Forskriften erstatter tidligere forskrift om klargjøring av kontrollansvar, dokumentasjon og bekreftelse av den interne kontroll (internkontrollforskriften). Forskriften vektlegger helhetlig risikostyring i større grad enn den tidligere forskriften, og gjelder for flere tilsynsenheter.

Det er utarbeidet et rundskriv til forskriften (rundskriv 3/2009) Rundskrivet er utformet særlig med tanke på små foretak.

Relevante nettsteder

Relevante nettsteder særlig for bank

Om revisjonsutvalg

 

 

KONTAKTPERSONER:


Regnskapsførere:
Seniorrådgiver Steinar Hopland,
tlf.: 22 93 97 63

Bank:
Heidi Holwech (Overordnet styring og kontroll), tlf.: 22 93 98 67
Irene Støback Johansen (Operasjonell risiko), tlf.: 22 93 96 44

Forsikring:
Spesialrådgiver Ellen Jakobsen,
tlf. 22 93 98 24

Verdipapirinstitusjoner:
Tilsynsrådgiver Leif Roar Johansen,
tlf.: 22 93 98 10

Eiendomsmegling:
Seniorrådgiver Eva Marie Hansen,
tlf.: 22 93 97 75

Inkasso:
Spesialrådgiver Stein Tore Næprud,
tlf.: 22 93 98 07


 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding