Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Skriv ut

Pressemeldinger

Viser 1 - 20 av 135 treff

Nytt regelverk om shortsalg og rapporteringsplikt

[Pressemelding 26/2016] 9. desember 2016

Shortsalgforordningen har vært virksom i EU fra 2012, og ikrafttredelsen innebærer at norsk lov om shortsalg harmoniseres med resten av Europa. Shortsalgforordningen pålegger investorer en plikt til å rapportere større netto korte ("short") posisjoner i aksjer notert på regulert marked eller MHF, statsgjeld og kredittbytteavtaler.

Finansielle utviklingstrekk 2016

[Pressemelding 25/2016] 30. november 2016

Den økonomiske utviklingen i Norge er preget av redusert aktivitetsnivå i oljesektoren og i oljerelatert virksomhet. Oljeprisfallet har ført til en sterk svekkelse i resultatene og soliditeten til bedrifter i oljerelaterte næringer. Det er flere store foretak i offshore-næringen som er i forhandlinger med kreditorene om restrukturering av gjeld. Flere av de største norske bankene er eksponert mot disse næringene.

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse onsdag 30. november 2016

[Pressemelding 23/2016] 24. november 2016

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielle utviklingstrekk 2016".

Redusert omsetning og driftsresultat i verdipapirforetakene i første halvår 2016

[Pressemelding 19/2016] 13. oktober 2016

Verdipapirforetak som ikke er integrert i banker, hadde samlede driftsinntekter på 2 624 millioner kroner i første halvår 2016. Dette er 309 millioner kroner (11 prosent) mindre enn i samme periode året før, som er det laveste nivået på slike inntekter siden 2004 (nominelt).

Finanstilsynet foreslår innstramminger i boliglånsforskriften

[Pressemelding 17/2016] 8. september 2016

Finanstilsynet har i dag besvart Finansdepartementets brev datert 23. juni 2016 om behovet for videreføring, eventuelt endring av boliglånsforskriften.

Finansielt utsyn 2016

[Pressemelding 13/2016] 8. juni 2016

Oljeprisfallet preger norsk økonomi. Aktiviteten i oljesektoren har falt kraftig, og det er betydelig overkapasitet i oljerelaterte næringer. Store deler av offshore-flåten er i opplag, og mange bedrifter nedbemanner. Ringvirkningene til øvrige deler av norsk økonomi har imidlertid så langt vært begrensede. Ekspansiv finanspolitikk, lav rente og svekket kronekurs bidrar til å holde aktiviteten oppe i øvrige deler av norsk økonomi. Oljeprisfallet har hovedsakelig rammet regioner med stort...

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse onsdag 8. juni 2016

[Pressemelding 12/2016] 3. juni 2016

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielt utsyn 2016".

Generelt solide og stabile betalingssystemer i 2015

[Pressemelding 10/2016] 28. april 2016

I 2015 var det ingen alvorlige IKT-hendelser med konsekvenser for finansiell stabilitet. Sammenliknet med året før, var det en nedgang i antall hendelser med konsekvenser for enkeltforetak og forbrukere. Antall svindelangrep var imidlertid økende.

Finanstilsynets årsmelding for 2015

[Pressemelding 9/2016] 16. mars 2016

Finanstilsynet har i dag lagt fram sin årsmelding for 2015. I årsmeldingen oppsummeres Finanstilsynets virksomhet på de ulike tilsynsområdene i fjor. I et felles forord skriver styreleder Endre Skjørestad og finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen om situasjonen for finansnæringen og utfordringene Finanstilsynet står framfor.

Stabil inntektsutvikling for verdipapirforetak i 2015

[Pressemelding 5/2016] 24. februar 2016

I 2015 utgjorde driftsinntektene i verdipapirforetak som ikke er integrert i banker, 5 850 millioner kroner. Dette er 581 millioner kroner mindre enn i 2014. Driftskostnadene falt samtidig med 135 millioner kroner, slik at det samlede driftsresultatet ble 446 millioner kroner lavere enn i 2014.

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse tysdag 10. november 2015

[Pressemelding 14/2015] 5. november 2015

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielle utviklingstrekk 2015".

Stabil lønnsomhet i verdipapirforetakene i første halvår 2015

[Pressemelding 13/2015] 1. oktober 2015

Det samlede driftsresultatet i verdipapirforetak som ikke er banker var 593 millioner kroner i første halvår 2015.

Finansielt utsyn 2015

[Pressemelding 8/2015] 22. april 2015

Gjeldsnivået i Norge er høyt sett i forhold til verdiskapingen, og det har aldri vært høyere enn nå. Særlig husholdningenes gjeld har vokst mye relativt til inntektene. Samtidig har boligprisene steget kraftig. Etter en kort periode med utflating i 2013, har boligprisene igjen skutt fart.

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse onsdag 22. april 2015

[Pressemelding 7/2015] 16. april 2015

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielt utsyn 2015".

Høy lønnsomhet i verdipapirforetakene i 2014

[Pressemelding 5/2015] 13. april 2015

Driftsinntektene i verdipapirforetak som ikke er integrert i banker utgjorde 6 467 millioner kroner i 2014, som var omtrent det samme som året før. Driftskostnadene i 2014 utgjorde 5 058 millioner kroner, en reduksjon på 153 millioner kroner (3 prosent) fra året før. Driftsresultatet ble 1 409 millioner kroner i 2014, som var 194 millioner kroner (16 prosent) høyere enn i 2013.

Betalingstjenestene og -systemene generelt er stabile og sikre, men kortsvindel med stjålet kortinformasjon øker

[Pressemelding 4/2015] 9. april 2015

Finanstilsynets vurdering er at betalingstjenestene generelt er stabile og har hovedsakelig en god kvalitet, selv om det i 2014 var en økning i alvorlige hendelser som bidro til å redusere betalingssystemenes tilgjengelighet.

Finanstilsynet har fastsatt ny strategi

[Pressemelding 1/2015] 27. januar 2015

Finanstilsynet gjennomgår hvert fjerde år strategien for virksomheten og har nå fastsatt en ny strategi for perioden 2015 – 2018.

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse tysdag 4. november 2014

[Pressemelding 30/2014] 29. oktober 2014

Finanstilsynet legg fram rapporten Finansielle utviklingstrekk 2014.

God utvikling i lønnsomhet for verdipapirforetakene i første halvår 2014

[Pressemelding 27/2014] 25. september 2014

De samlede driftsinntektene for verdipapirforetak som ikke er integrert i banker utgjorde 3 125 millioner kroner i første halvår 2014. Dette er 225 millioner kroner (8 prosent) mer enn i samme periode året før. Driftskostnadene var, med en økning på 4,5 millioner kroner, nær uendret. Det samlede driftsresultatet ble dermed på 707 millioner kroner, som utgjør en økning på 221 millioner kroner (45 prosent) sammenlignet med samme periode i 2013.

Finanstilsynet kaller tilbake Warren Capital AS' tillatelser etter verdipapirfondloven

[Pressemelding 20/2014] 23. juni 2014

Finanstilsynet vedtok 20. juni 2014 å kalle tilbake Warren Capital AS' tillatelser etter verdipapirfondloven, som følge av alvorlig overtredelse av kravene til god forretningsskikk i forbindelse med håndtering av kundemidler.

Avgrens søket

Vis kun innhold publisert:

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding