Gå til innhold
Skriv ut

Pressemeldinger

Viser 1 - 20 av 128 treff

Generelt solide og stabile betalingssystemer i 2015

[Pressemelding 10/2016] 28. april 2016

I 2015 var det ingen alvorlige IKT-hendelser med konsekvenser for finansiell stabilitet. Sammenliknet med året før, var det en nedgang i antall hendelser med konsekvenser for enkeltforetak og forbrukere. Antall svindelangrep var imidlertid økende.

Finanstilsynets årsmelding for 2015

[Pressemelding 9/2016] 16. mars 2016

Finanstilsynet har i dag lagt fram sin årsmelding for 2015. I årsmeldingen oppsummeres Finanstilsynets virksomhet på de ulike tilsynsområdene i fjor. I et felles forord skriver styreleder Endre Skjørestad og finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen om situasjonen for finansnæringen og utfordringene Finanstilsynet står framfor.

Stabil inntektsutvikling for verdipapirforetak i 2015

[Pressemelding 5/2016] 24. februar 2016

I 2015 utgjorde driftsinntektene i verdipapirforetak som ikke er integrert i banker, 5 850 millioner kroner. Dette er 581 millioner kroner mindre enn i 2014. Driftskostnadene falt samtidig med 135 millioner kroner, slik at det samlede driftsresultatet ble 446 millioner kroner lavere enn i 2014.

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse tysdag 10. november 2015

[Pressemelding 14/2015] 5. november 2015

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielle utviklingstrekk 2015".

Stabil lønnsomhet i verdipapirforetakene i første halvår 2015

[Pressemelding 13/2015] 1. oktober 2015

Det samlede driftsresultatet i verdipapirforetak som ikke er banker var 593 millioner kroner i første halvår 2015.

Finansielt utsyn 2015

[Pressemelding 8/2015] 22. april 2015

Gjeldsnivået i Norge er høyt sett i forhold til verdiskapingen, og det har aldri vært høyere enn nå. Særlig husholdningenes gjeld har vokst mye relativt til inntektene. Samtidig har boligprisene steget kraftig. Etter en kort periode med utflating i 2013, har boligprisene igjen skutt fart.

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse onsdag 22. april 2015

[Pressemelding 7/2015] 16. april 2015

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielt utsyn 2015".

Høy lønnsomhet i verdipapirforetakene i 2014

[Pressemelding 5/2015] 13. april 2015

Driftsinntektene i verdipapirforetak som ikke er integrert i banker utgjorde 6 467 millioner kroner i 2014, som var omtrent det samme som året før. Driftskostnadene i 2014 utgjorde 5 058 millioner kroner, en reduksjon på 153 millioner kroner (3 prosent) fra året før. Driftsresultatet ble 1 409 millioner kroner i 2014, som var 194 millioner kroner (16 prosent) høyere enn i 2013.

Betalingstjenestene og -systemene generelt er stabile og sikre, men kortsvindel med stjålet kortinformasjon øker

[Pressemelding 4/2015] 9. april 2015

Finanstilsynets vurdering er at betalingstjenestene generelt er stabile og har hovedsakelig en god kvalitet, selv om det i 2014 var en økning i alvorlige hendelser som bidro til å redusere betalingssystemenes tilgjengelighet.

Finanstilsynet har fastsatt ny strategi

[Pressemelding 1/2015] 27. januar 2015

Finanstilsynet gjennomgår hvert fjerde år strategien for virksomheten og har nå fastsatt en ny strategi for perioden 2015 – 2018.

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse tysdag 4. november 2014

[Pressemelding 30/2014] 29. oktober 2014

Finanstilsynet legg fram rapporten Finansielle utviklingstrekk 2014.

God utvikling i lønnsomhet for verdipapirforetakene i første halvår 2014

[Pressemelding 27/2014] 25. september 2014

De samlede driftsinntektene for verdipapirforetak som ikke er integrert i banker utgjorde 3 125 millioner kroner i første halvår 2014. Dette er 225 millioner kroner (8 prosent) mer enn i samme periode året før. Driftskostnadene var, med en økning på 4,5 millioner kroner, nær uendret. Det samlede driftsresultatet ble dermed på 707 millioner kroner, som utgjør en økning på 221 millioner kroner (45 prosent) sammenlignet med samme periode i 2013.

Finanstilsynet kaller tilbake Warren Capital AS' tillatelser etter verdipapirfondloven

[Pressemelding 20/2014] 23. juni 2014

Finanstilsynet vedtok 20. juni 2014 å kalle tilbake Warren Capital AS' tillatelser etter verdipapirfondloven, som følge av alvorlig overtredelse av kravene til god forretningsskikk i forbindelse med håndtering av kundemidler.

Finanstilsynet tilbakekaller Navigea Securities AS' tillatelser til å yte investeringstjenester

[Pressemelding 18/2014] 20. juni 2014

Finanstilsynet har 20. juni 2014 tilbakekalt Navigea Securities AS' tillatelser til å yte investeringstjenester. Navigea Securities AS er et heleid datterselskap av det børsnoterte selskapet Agasti Holding ASA.

Gode resultater gir økt soliditet

[Pressemelding 13/2014] 9. april 2014

Høyt aktivitetsnivå i norsk økonomi har bidratt til gode resultater for norske banker. Utlånstapene er fortsatt lave, men bankene må være forberedt på at tapene kan øke de neste årene. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til utviklingen i internasjonal økonomi, som fortsatt er preget av finansielle ubalanser. Gjelden i husholdningene vokser mer enn inntektene, og husholdningene er sårbare ved inntektsnedgang og høyere rente. Bankenes soliditet ble styrket i 2013, men norske banker må øke...

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse onsdag 9. april 2014

[Pressemelding 12/2014] 3. april 2014

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielt utsyn 2014".

Samlet tap i betalingssystemene går ned, men kortsvindel med stjålet kortinformasjon i nettbutikker øker

[Pressemelding 11/2014] 3. april 2014

Det var nedgang i bankenes tap på flere betalingstjenester i 2013, men tapene økte ved kortsvindel i nettbutikker der kortinformasjonen allerede var stjålet. I 2013 var det også en stor økning i antall phishing-forsøk som kan gi grunnlag for økte angrep i en senere fase.

Risiko og sårbarheitsanalyse av finanssektoren sin bruk av IKT

[Pressemelding 8/2014] 27. mars 2014

Invitasjon til pressebriefing av ROS-analysen torsdag 3. april.

Finanstilsynet varsler at det vurderer tilbakekall av Navigea AS' tillatelser

[Pressemelding 7/2014] 18. mars 2014

Finanstilsynet har ved brev datert 17.03.2014 gitt Navigea varsel om at det vurderer å tilbakekalle samtlige tillatelser til å yte investeringstjenester i henhold til verdipapirhandelloven. Navigea AS er heleid datterselskap av det børsnoterte foretaket Agasti Holding ASA.

Forbrukarvern eit grunnleggjande omsyn i tilsynet med finanssektoren

[Pressemelding 6/2014] 12. mars 2014

Finanstilsynet legg i dag fram årsmeldinga si for 2013. Med verknad frå 1. januar 2013 blei forbrukarvern presisert som ein del av mandatet til Finanstilsynet gjennom ei endring av formålsparagrafen i finanstilsynslova. Eit eige kapittel i årsmeldinga omtalar Finanstilsynet sitt arbeid med forbrukarvern.

Avgrens søket

Vis kun innhold publisert:

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding