Gå til innhold
28.01.2009 Skriv ut

Rapportering

Forvaltningsselskaper for verdipapirfond er i medhold av finanstilsynsloven, verdipapirfondloven (vpfl.), samt forskrift og enkeltvedtak gitt i medhold av disse bestemmelsene, pålagt rapporteringsplikt til Finanstilsynet.

Rapporteringspliktene vurderes regelmessig med hensyn til reduksjon og forenklinger, men også med hensyn til utvidelser, som følge av nye tilsynskrav og -metoder. Nedenfor følger en oversikt over krav til rapportering til Finanstilsynet for forvaltningsselskap. Du kan lese mer om de enkelte rapporteringene ved å følge lenkene.

Rapportering under CRD IV (Basel III)
CRD IV (Basel III) vil medføre nye og endrede rapporteringskrav.
På siden Rapportering under CRD IV finner du mer informasjon om framtidige rapporteringskrav. 

Kapitaldekningsoppgave
Rapporteringspliktige foretak: Norske forvaltningsselskap med tillatelse til å yte investeringstjenesten aktiv forvaltning.
Rapporteringshyppighet: Kvartalsvis.
Rapporteringsfrist: 1. kvartal: 12. mai, 2. kvartal: 11. august, 3. kvartal: 11. november og 4. kvartal: 11. februar.

Konsolidert kapitaldekningsoppgave
Rapporteringspliktige foretak: Norske forvaltningsselskap med tillatelse til å yte investeringstjenesten aktiv forvaltning, og som kommer inn under vphl. § 9-21.
Rapporteringshyppighet: Kvartalsvis.
Rapporteringsfrist: 1. kvartal: 12. mai, 2. kvartal: 11. august, 3. kvartal: 11. november og 4. kvartal: 11. februar.
Mer om kapitaldekningsrapportering

Kvartalsoppgave
Rapporteringspliktige foretak: Alle norske forvaltningsselskap.
Rapporteringshyppighet: Kvartalsvis.
Rapporteringsfrist: 30 dager etter utløpet av kvartalet.
Mer om kvartalsrapportering

ICAAP-rapport
Rapporteringspliktige foretak: Norske forvaltningsselskap med tillatelse til å yte investeringstjenesten aktiv forvaltning.
Mer om ICAAP

Revisorbekreftelser
Rapporteringspliktige foretak: Alle norske forvaltningsselskap.
Rapporteringshyppighet: Halvårlig.
Rapporteringsfrist: 60 dager etter utløpet av første halvår og 30 dager etter utløpet av annet halvår.
Mer om revisorbekreftelser

Årsregnskap med revisjonsberetning
Rapporteringspliktige foretak: Alle norske forvaltningsselskap.
Rapporteringshyppighet: Årlig.
Rapporteringsfrist: Så snart som mulig etter at årsberetningen er vedtatt i forvaltningsselskapets generalforsamling.
Rapporteringsmåte: Altinn, skjema KRT-1015
Forskrift om årsregnskap for forvaltningsselskap for verdipapirfond med tillatelse til aktiv forvaltning

 

 

 

 

 

KONTAKTPERSONER

 

CRD IV for forvaltningsselskaper:
Rådgiver Anders Overgård Hauglund
Tlf. 22 93 99 87

 

Kapitaldekningsoppgave:
Rådgiver Anders Overgård Hauglund
Tlf. 22 93 99 87
og
Seniorrådgiver Jaan-Herluf Steenberg
Tlf. 22 93 98 77

 

 
 

Kvartalsoppgave:
Rådgiver Anders Overgård Hauglund
tlf. 22 93 99 87
og
Seniorrådgiver Jaan-Herluf Steenberg
Tlf. 22 93 98 77 

ICAAP-rapport:
Rådgiver Anders Overgård Hauglund
tlf: 22 93 99 85

 

Revisorbekreftelser:
Rådgiver Anders Overgård Hauglund
tlf: 22 93 99 87

 

Årsregnskap:
Seniorrådgiver Jaan-Herluf Steenberg
Tlf. 22 93 98 77