Gå til innhold
28.01.2009 Skriv ut

Rapportering

Forvaltningsselskaper for verdipapirfond er i medhold av finanstilsynsloven, verdipapirfondloven (vpfl.), samt forskrift og enkeltvedtak gitt i medhold av disse bestemmelsene, pålagt rapporteringsplikt til Finanstilsynet.

Rapporteringspliktene vurderes regelmessig med hensyn til reduksjon og forenklinger, men også med hensyn til utvidelser, som følge av nye tilsynskrav og -metoder. Nedenfor følger en oversikt over krav til rapportering til Finanstilsynet for forvaltningsselskap. Du kan lese mer om de enkelte rapporteringene ved å følge lenkene.

Ikke-konsolidert kapitaldekningsoppgave
Rapporteringspliktige foretak: Norske forvaltningsselskap med tillatelse til å yte investeringstjenesten aktiv forvaltning.
Rapporteringshyppighet: Kvartalsvis.
Rapporteringsfrist: 1. kvartal: 12. mai, 2. kvartal: 11. august, 3. kvartal: 11. november og 4. kvartal: 11. februar.
Rapporteringsmåte: Innsending av Altinn-oppgave KRT-1078.
Mer om kapitaldekningsrapportering

Konsolidert kapitaldekningsoppgave
Rapporteringspliktige foretak: Norske forvaltningsselskap med tillatelse til å yte investeringstjenesten aktiv forvaltning, og som omfattes av vphl. § 9-21.
Rapporteringshyppighet: Kvartalsvis.
Rapporteringsfrist: 1. kvartal: 12. mai, 2. kvartal: 11. august, 3. kvartal: 11. november og 4. kvartal: 11. februar.
Rapporteringsmåte: Innsending av Altinn-oppgave KRT-1079.
Mer om kapitaldekningsrapportering

Kvartalsoppgave
Rapporteringspliktige foretak: Alle norske forvaltningsselskap.
Rapporteringshyppighet: Kvartalsvis.
Rapporteringsfrist: 30 dager etter utløpet av kvartalet.
Rapporteringsmåte: Innsending av Altinn-oppgave KRT-1009, KRT-1011 og KRT-1011u.
Mer om kvartalsrapportering

Revisorbekreftelser
Rapporteringspliktige foretak: Alle norske forvaltningsselskap.
Rapporteringshyppighet: Halvårlig.
Rapporteringsfrist: 60 dager etter utløpet av første halvår og 30 dager etter utløpet av annet halvår.
Rapporteringsmåte: Innsending av Altinn-oppgave KRT-1010 (kun selskapene med tillatelse til å yte investeringstjenesten aktiv forvaltning) og KRT-1025.
Mer om revisorbekreftelser

Årsregnskap
Rapporteringspliktige foretak: Alle norske forvaltningsselskap.
Rapporteringshyppighet: Årlig.
Rapporteringsfrist: Så snart som mulig etter at årsregnskapet er vedtatt av generalforsamlingen.
Rapporteringsmåte: Innsending av Altinn-oppgave KRT-1015.
Forskrift om årsregnskap for forvaltningsselskap for verdipapirfond med tillatelse til aktiv forvaltning

ICAAP-rapport
Denne rapporten skal utarbeides og styrebehandles årlig av alle norske forvaltningsselskaper med tillatelse til å yte aktiv forvaltning, jf. vphl. § 9-16, jf. verdipapirfondforskriften § 1-3. Rapporten kreves innsendt til Finanstilsynet kun på ad hoc-basis.
Mer om ICAAP

Rapportering av klager for foregående år via Altinn innen 1. februar hvert år

 

 

 

 

 

KONTAKTPERSONER

 

Kapitaldekningsoppgave:
Anders Overgård Hauglund
Tlf. 22 93 99 87
og
Jaan-Herluf Steenberg
Tlf. 22 93 98 77

 

 

 

 

 


 

Kvartalsoppgave:
Anders Overgård Hauglund
tlf. 22 93 99 87
og
Jaan-Herluf Steenberg
Tlf. 22 93 98 77 

Revisorbekreftelser:
Anders Overgård Hauglund
tlf: 22 93 99 87

 

 


Årsregnskap:
Jaan-Herluf Steenberg
Tlf. 22 93 98 77

 


ICAAP-rapport:
Anders Overgård Hauglund
tlf: 22 93 99 85

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding