Gå til innhold
22.04.2009 Skriv ut

Varederivater

Varederivater er finansielle instrumenter og er omtalt spesielt i verdipapirhandelloven. I tillegg har det foregått betydelig arbeid i og utenfor EØS-området for videreutvikling av reguleringen av dette markedet. Følgende arbeider kan nevnes særskilt:

Oktober 2008 – CESR/CEBS’s technical advice on the review of commodities business

Desember 2008 – CESR and ERGEG advice to the European Commission in the context of the Third Energy Package

Oktober 2008 - CESR and ERGEG advice to the European Commission in the context of the Third Energy Package

Mars 2009 – IOSCO – Task Force on Commodity Futures Markets