Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Skriv ut

Høg aktivitet innan investeringstenester i bankane i 2016

23. mars 2017

Verdipapirverksemda i bankane hadde samla inntekter frå investeringstenester på 9 109 millionar kroner i 2016. Dette er 1 989 millionar kroner (28 prosent) meir enn i året før. Berre eitt år tidlegare, i 2010, har desse inntektene vore høgare (nominelt).

ESMA søker nye medlemmer til interessegruppen Securities Markets Stakeholders Group

9. mars 2017

ESMA (European Securities and Markets Authority) er en del av EUs system for finanstilsyn. ESMA søker nå nye medlemmer til interessegruppen Securities Markets Stakeholders Group. Interessegruppen bistår i tilretteleggingen av samråd med berørte parter som omfattes av ESMAs oppgaver.

Informasjonsmøte med fokus på test av den tekniske IT-løsningen til rapporteringen av MiFIR transaksjoner

9. mars 2017

Finanstilsynet vil holde et informasjonsmøte med fokus på test av den tekniske IT-løsningen til rapporteringen av MiFIR transaksjoner (jf. artikkel 26) den 28. mars kl. 10-12.

Merknader - endelig rapport

28. februar 2017

Sparebank 1 Markets AS

Merknader - endelig rapport

7. februar 2017

Forum Securities AS

Andre delutredning fra Verdipapirlovutvalget

20. januar 2017

Verdipapirhandellovutvalget har i dag overlevert sin andre delutredning til Finansdepartementet, med forslag om gjennomføring av MiFID II og MiFIR. Forslagene innebærer vesentlig endringer i verdipapirhandelloven.

Merknader - endelig rapport

19. januar 2017

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen, norsk avdeling av utenlandsk foretak

Tilbakekall av tillatelser til å yte investeringstjenester

9. januar 2017

Finanstilsynet har fattet vedtak om tilbakekall av Nordic Securities AS' tillatelser til å yte investeringstjenester.

EBA Final guidelines on sound remuneration policies – nytt skjema for rapportering av variabel godtgjørelse

14. desember 2016, oppdatert 11. januar 2017

Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) har publisert en ny veiledning om godtgjørelsesordninger som trer ikraft 1. januar 2017.

Eksterne kredittvurderinger og risikoklasser

13. desember 2016

Rundskriv 18/2016

Nytt regelverk om shortsalg og rapporteringsplikt

9. desember 2016

Shortsalgforordningen har vært virksom i EU fra 2012, og ikrafttredelsen innebærer at norsk lov om shortsalg harmoniseres med resten av Europa. Shortsalgforordningen pålegger investorer en plikt til å rapportere større netto korte ("short") posisjoner i aksjer notert på regulert marked eller MHF, statsgjeld og kredittbytteavtaler.

Se flere ...

Det overordna målet for regulering og tilsyn med verdipapirmarknaden er å sikre ein sikker, ordna og effektiv handel med finansielle instrument slik at verdipapirmarknaden kan fungere som kapitalkjelde for næringslivet og som grunnlag for investeringsverksemd og sparing. 

 

Tilsynet omfattar aktørene si finansielle stilling og drift, og at reglane for verksemdene og dei generelle åtferdsreglane blir følgde.

 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding