Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Skriv ut

Pressemeldinger

Viser 1 - 20 av 327 treff

Gable Insurance AG (Gable) har ikke lenger tillatelse til å inngå nye forsikringskontrakter, inkludert fornyelser og utvidelse av eksisterende kontrakter

[Pressemelding 20/2016] 18. oktober 2016

Gable er et forsikringsforetak hjemhørende i Liechtenstein og er under tilsyn av Financial Market Authority Liecthenstein (FMA - Finanstilsynet i Liechtenstein).

Redusert omsetning og driftsresultat i verdipapirforetakene i første halvår 2016

[Pressemelding 19/2016] 13. oktober 2016

Verdipapirforetak som ikke er integrert i banker, hadde samlede driftsinntekter på 2 624 millioner kroner i første halvår 2016. Dette er 309 millioner kroner (11 prosent) mindre enn i samme periode året før, som er det laveste nivået på slike inntekter siden 2004 (nominelt).

Enterprise Insurance Company PLC, annullering av forsikringsavtaler

[Pressemelding 18/2016] 3. oktober 2016

Forsikringsavtaler som er inngått med selskapet vil trolig bli annullert 26. oktober 2016. Forsikringstakerne må inngå ny forsikringsavtale med et annet forsikringsforetak før annulleringen skjer.

Finanstilsynet foreslår innstramminger i boliglånsforskriften

[Pressemelding 17/2016] 8. september 2016

Finanstilsynet har i dag besvart Finansdepartementets brev datert 23. juni 2016 om behovet for videreføring, eventuelt endring av boliglånsforskriften.

Økte utlånstap svekket bankenes resultat for 1. halvår 2016

[Pressemelding 16/2016] 29. august 2016

Høyere tap på utlån førte til svakere resultater for norske banker i første halvår 2016 enn i samme periode året før. Egenkapitalavkastningen var 10,9 prosent, en nedgang fra året før på nær halvannet prosentpoeng.

Resultatene fra EBAs stresstest av europeiske banker publisert

[Pressemelding 16/2016] 29. juli 2016

Den europeiske banktilsynsmyndigheten EBA publiserte i dag resultatene av en stresstest av 51 europeiske banker, deriblant norske DNB Bank. Scenariene i stresstesten strekker seg over årene 2016 til 2018.

Enterprise Insurance Company PLC har stanset utbetalinger til kunder

[Pressemelding 15/2016] 25. juli 2016

Enterprice Insurance Company PLC ("Enterprise") er et forsikringsforetak hjemhørende på Gibraltar og er under tilsyn av The Financial Services Commission of Gibraltar (FSC - Finanstilsynet på Gibraltar). Finanstilsynet har fått opplyst fra FSC at Enterprise er vurdert som insolvent, og har stanset nytegninger og utbetalinger til kunder.

Samlet resultat for forsikringsformidlingsforetakene er redusert fra 2014 til 2015 og antall foretak med negativt resultat økte i 2015

[Pressemelding 14/2016] 30. juni 2016

Forsikringsformidlingsforetakene hadde et samlet resultat før skatt på 246 millioner kroner i 2015, som er en reduksjon på 88 millioner kroner (26 prosent) fra 2014. Meglerforetakene hadde en reduksjon på 14 prosent i 2015, etter to år med vekst i resultatene.

Finansielt utsyn 2016

[Pressemelding 13/2016] 8. juni 2016

Oljeprisfallet preger norsk økonomi. Aktiviteten i oljesektoren har falt kraftig, og det er betydelig overkapasitet i oljerelaterte næringer. Store deler av offshore-flåten er i opplag, og mange bedrifter nedbemanner. Ringvirkningene til øvrige deler av norsk økonomi har imidlertid så langt vært begrensede. Ekspansiv finanspolitikk, lav rente og svekket kronekurs bidrar til å holde aktiviteten oppe i øvrige deler av norsk økonomi. Oljeprisfallet har hovedsakelig rammet regioner med stort...

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse onsdag 8. juni 2016

[Pressemelding 12/2016] 3. juni 2016

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielt utsyn 2016".

Svakere resultater for bankene i første kvartal 2016

[Pressemelding 11/2016] 26. mai 2016

Resultatet for norske banker i første kvartal 2016 var svakere enn i samme periode året før. Samlet egenkapitalavkastning var 10,2 prosent, en nedgang siste år på nær 4 prosentpoeng. Hovedårsaken til resultatnedgangen var lavere netto kursgevinster på finansielle instrumenter, og noe økte tap på utlån.

Generelt solide og stabile betalingssystemer i 2015

[Pressemelding 10/2016] 28. april 2016

I 2015 var det ingen alvorlige IKT-hendelser med konsekvenser for finansiell stabilitet. Sammenliknet med året før, var det en nedgang i antall hendelser med konsekvenser for enkeltforetak og forbrukere. Antall svindelangrep var imidlertid økende.

Finanstilsynets årsmelding for 2015

[Pressemelding 9/2016] 16. mars 2016

Finanstilsynet har i dag lagt fram sin årsmelding for 2015. I årsmeldingen oppsummeres Finanstilsynets virksomhet på de ulike tilsynsområdene i fjor. I et felles forord skriver styreleder Endre Skjørestad og finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen om situasjonen for finansnæringen og utfordringene Finanstilsynet står framfor.

Basisrenter for faste renter fastsatt

[Pressemelding 8/2016] 4. mars 2016

Finanstilsynet har i dag fastsatt basisrenter for faste renter med løpetid på 3, 5, 10 og 20 år.

Basisrente fastsatt til 2,426 prosent

[Pressemelding 7/2016] 4. mars 2016

Finanstilsynet har i dag fastsatt basisrenten for flytende rente til 2,426 prosent.

EBA publiserer metode og scenarioer for EUs stresstest av banker i 2016

[Pressemelding 6/2016] 24. februar 2016

Den europeiske banktilsynsmyndigheten EBA publiserte i dag metodisk tilnærming og makroøkonomiske scenarioer for EUs stresstest av banker i 2016. Stresstesten omfatter 51 europeiske banker, deriblant norske DNB Bank.

Stabil inntektsutvikling for verdipapirforetak i 2015

[Pressemelding 5/2016] 24. februar 2016

I 2015 utgjorde driftsinntektene i verdipapirforetak som ikke er integrert i banker, 5 850 millioner kroner. Dette er 581 millioner kroner mindre enn i 2014. Driftskostnadene falt samtidig med 135 millioner kroner, slik at det samlede driftsresultatet ble 446 millioner kroner lavere enn i 2014.

Gode resultater i bankene

[Pressemelding 4/2016] 17. februar 2016

Lave utlånstap og redusert kostnadsnivå bidro til at norske bankkonsern hadde gode resultater før skatt i 2015.

Basisrenter for faste renter fastsatt

[Pressemelding 3/2016] 5. februar 2016

Finansdepartementet har i dag fastsatt basisrenter for faste renter med løpetid på 3, 5, 10 og 20 år.

Finanstilsynet foreslår nye solvenskrav for pensjonskasser

[Pressemelding 2/2016] 27. januar 2016

Forsikringsforetak er fra 1. januar 2016 underlagt nye solvenskrav (Solvens II). Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet vurdert om det bør innføres nye solvenskrav også for pensjonskasser.

Avgrens søket

Vis kun innhold publisert:

Vis kun fra tilsynsområde:

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding