Gå til innhold
Skriv ut

Pressemeldinger

Viser 1 - 20 av 309 treff

Basisrenter for faste renter fastsatt

[Pressemelding 3/2016] 5. februar 2016

Finansdepartementet har i dag fastsatt basisrenter for faste renter med løpetid på 3, 5, 10 og 20 år.

Finanstilsynet foreslår nye solvenskrav for pensjonskasser

[Pressemelding 2/2016] 27. januar 2016

Forsikringsforetak er fra 1. januar 2016 underlagt nye solvenskrav (Solvens II). Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet vurdert om det bør innføres nye solvenskrav også for pensjonskasser.

Basisrente fastsatt til 2,450 prosent

[Pressemelding 1/2016] 8. januar 2016

Finansdepartementet har i dag fastsatt basisrenten for flytende rente til 2,450 prosent.

Finansinstitusjonenes resultater 1.-3. kvartal

[Pressemelding 16/2015] 3. desember 2015

Lave utlånstap og reduserte finansieringskostnader bidrar til gode resultater i bankene. Lavere finansinntekter bidrar til svekkede resultater både i livsforsikringsselskapene og skadeforsikringsselskapene.

Finansielle utviklingstrekk 2015

[Pressemelding 15/2015] 10. november 2015

Oljeprisfallet preger norsk økonomi. Lavere etterspørsel fra petroleumsvirksomhet har ført til betydelig lavere aktivitet og svekket lønnsomhet i næringene som leverer varer og tjenester til denne virksomheten. De direkte eksponeringene mot oljerelatert virksomhet utgjør en relativt liten del av norske bankers samlede utlån, men det er forskjeller mellom bankene.

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse tysdag 10. november 2015

[Pressemelding 14/2015] 5. november 2015

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielle utviklingstrekk 2015".

Stabil lønnsomhet i verdipapirforetakene i første halvår 2015

[Pressemelding 13/2015] 1. oktober 2015

Det samlede driftsresultatet i verdipapirforetak som ikke er banker var 593 millioner kroner i første halvår 2015.

Moderat vekst i innkasserte midler gjennom inkassoforetak

[Pressemelding 12/2015] 24. september 2015

I første halvår 2015 innkasserte inkassoforetakene 14 milliarder kroner. I samme periode mottok inkassoforetakene 3,9 millioner nye saker, mens nærmere 3,7 millioner saker ble avsluttet. Ved utgangen av første halvår 2015 hadde inkassoforetakene 4,3 millioner saker til behandling. Disse sakene representerte misligholdte forpliktelser på 70 milliarder kroner.

Gode resultater for bankene, men noe svakere avkastning i forsikringsselskapene og pensjonskassene i første halvår 2015

[Pressemelding 11/2015] 26. august 2015

Norske banker oppnådde et resultat før skatt på 29 mrd. kroner i første halvår 2015, en bedring på 7 prosent sammenlignet med samme periode året før. Høyere egenkapital i bankene og engangsgevinster i første halvår 2014 bidro til at egenkapitalavkastningen likevel sank, fra 14,0 til 12,6 prosent.

Samlet resultat for forsikringsformidlingsforetakene økte fra 2013 til 2014, men flere foretak hadde negativt resultat i 2014

[Pressemelding 10/2015] 9. juli 2015

Forsikringsformidlingsforetakene hadde et samlet resultat før skatt på 332 millioner kroner i 2014, som er en økning på 51 millioner kroner fra 2013. Meglerforetakene hadde en samlet vekst i resultat før skatt på 3,1 prosent i 2014 og 14,4 prosent i 2013.

Gode resultater for bankene og god avkastning i forsikringsselskapene i første kvartal 2015

[Pressemelding 9/2015] 4. juni 2015

Økte netto renteinntekter, moderat kostnadsvekst og lave utlånstap førte til gode resultater i bankene. Oppgang i aksjemarkedene bidro til god avkastning og økt bufferkapital i livsforsikringsselskapene.

Finansielt utsyn 2015

[Pressemelding 8/2015] 22. april 2015

Gjeldsnivået i Norge er høyt sett i forhold til verdiskapingen, og det har aldri vært høyere enn nå. Særlig husholdningenes gjeld har vokst mye relativt til inntektene. Samtidig har boligprisene steget kraftig. Etter en kort periode med utflating i 2013, har boligprisene igjen skutt fart.

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse onsdag 22. april 2015

[Pressemelding 7/2015] 16. april 2015

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielt utsyn 2015".

Høye driftsinntekter i forvaltningsselskaper for verdipapirfond i 2014

[Pressemelding 6/2015] 13. april 2015

Ved utgangen av 2014 var det 30 norske forvaltningsselskaper for verdipapirfond. Av disse hadde 21 også tillatelse til å yte investeringstjenesten aktiv forvaltning. Antallet forvaltningsselskaper har vært relativt stabilt de siste årene.

Høy lønnsomhet i verdipapirforetakene i 2014

[Pressemelding 5/2015] 13. april 2015

Driftsinntektene i verdipapirforetak som ikke er integrert i banker utgjorde 6 467 millioner kroner i 2014, som var omtrent det samme som året før. Driftskostnadene i 2014 utgjorde 5 058 millioner kroner, en reduksjon på 153 millioner kroner (3 prosent) fra året før. Driftsresultatet ble 1 409 millioner kroner i 2014, som var 194 millioner kroner (16 prosent) høyere enn i 2013.

Betalingstjenestene og -systemene generelt er stabile og sikre, men kortsvindel med stjålet kortinformasjon øker

[Pressemelding 4/2015] 9. april 2015

Finanstilsynets vurdering er at betalingstjenestene generelt er stabile og har hovedsakelig en god kvalitet, selv om det i 2014 var en økning i alvorlige hendelser som bidro til å redusere betalingssystemenes tilgjengelighet.

Moderat auke i misleghaldne forpliktingar til inndriving hos inkassoføretaka i 2014

[Pressemelding 3/2015] 26. mars 2015

Misleghaldne forpliktingar til inndriving hos inkassoføretaka ved utgangen av 2014 viser ein moderat auke samanlikna med utgangen av 2013. Talet på inkassosaker i arbeid har likevel hatt ein markert auke i same periode.

Finanstilsynet foreslår å forskriftsfeste krav til utlånspraksis for boliglån

[Pressemelding 2/2015] 17. mars 2015

Finanstilsynet besvarte i går Finansdepartementets brev datert 6. mars 2015 om husholdningenes kredittvekst.

Finanstilsynet har fastsatt ny strategi

[Pressemelding 1/2015] 27. januar 2015

Finanstilsynet gjennomgår hvert fjerde år strategien for virksomheten og har nå fastsatt en ny strategi for perioden 2015 – 2018.

Stresstestresultater for europeiske forsikringsselskaper

[Pressemelding 33/2014] 2. desember 2014

Den europeiske forsikringstilsynsmyndigheten EIOPA offentliggjorde 30. november 2014 resultater fra stresstester for forsikringsselskapene i EU samt Island, Sveits og Norge. Hovedinntrykket er at de europeiske forsikringsselskapene er tilstrekkelig kapitaliserte.

Avgrens søket

Vis kun innhold publisert:

Vis kun fra tilsynsområde:

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding