Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Skriv ut

Pressemeldinger

Viser 1 - 20 av 338 treff

Høg aktivitet innan investeringstenester i bankane i 2016

[Pressemelding 4/2017] 23. mars 2017

Verdipapirverksemda i bankane hadde samla inntekter frå investeringstenester på 9 109 millionar kroner i 2016. Dette er 1 989 millionar kroner (28 prosent) meir enn i året før. Berre eitt år tidlegare, i 2010, har desse inntektene vore høgare (nominelt).

Finanstilsynets årsmelding for 2016

[Pressemelding 3/2017] 21. mars 2017

Finanstilsynet har i dag publisert sin årsmelding for 2016. I årsmeldingen oppsummerer Finanstilsynet virksomheten på de ulike tilsynsområdene i fjor. I "Ledelsens beretning" skriver styreleder Endre Skjørestad og finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen om situasjonen for finansnæringen og utfordringene Finanstilsynet står framfor.

Økte utlånstap og svakere resultater i bankene

[Pressemelding 2/2017] 23. februar 2017

Høyere utlånstap for noen av de større bankene førte til svakere samlede resultater for norske banker i 2016 enn i 2015. Det var i 2016 en betydelig nedgang i utlånsveksten fra filialer av utenlandske banker.

Silver er satt under offentlig administrasjon

[Pressemelding 1/2017] 17. februar 2017

Etter beslutning fra Finansdepartementet er livsforsikringsforetaket Silver Pensjonsforsikring AS i dag satt under offentlig administrasjon.

Nordea Bank Norge ASA – søknad om omdanning til filial av Nordea Bank AB

[Pressemelding 27/2016] 19. desember 2016

Finastilsynet har i dag sendt Finansdepartementet sin tilråding vedrørende Nordea Bank Norge ASAs søknad om fusjon med det svenske morselskapet Nordea Bank AB.

Nytt regelverk om shortsalg og rapporteringsplikt

[Pressemelding 26/2016] 9. desember 2016

Shortsalgforordningen har vært virksom i EU fra 2012, og ikrafttredelsen innebærer at norsk lov om shortsalg harmoniseres med resten av Europa. Shortsalgforordningen pålegger investorer en plikt til å rapportere større netto korte ("short") posisjoner i aksjer notert på regulert marked eller MHF, statsgjeld og kredittbytteavtaler.

Svakere resultat i bankene som følge av økte utlånstap

[Pressemelding 24/2016] 30. november 2016

Høyere utlånstap for noen av de større bankene førte til svakere resultater for norske banker etter de tre første kvartalene av 2016 enn på samme tid i 2015. Til tross for svakere resultater, oppnådde bankene en egenkapitalavkastning på over 11 prosent i perioden. Livsforsikringsforetakene oppnådde noe bedre avkastning enn i samme periode året før, mens resultat før skatt var nær uendret.

Finansielle utviklingstrekk 2016

[Pressemelding 25/2016] 30. november 2016

Den økonomiske utviklingen i Norge er preget av redusert aktivitetsnivå i oljesektoren og i oljerelatert virksomhet. Oljeprisfallet har ført til en sterk svekkelse i resultatene og soliditeten til bedrifter i oljerelaterte næringer. Det er flere store foretak i offshore-næringen som er i forhandlinger med kreditorene om restrukturering av gjeld. Flere av de største norske bankene er eksponert mot disse næringene.

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse onsdag 30. november 2016

[Pressemelding 23/2016] 24. november 2016

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielle utviklingstrekk 2016".

Enterprise Insurance Company PLC er tatt under insolvensbehandling

[Pressemelding 22/2016] 27. oktober 2016

Finanstilsynet har tidligere informert om at forsikringsavtaler som er inngått med selskapet trolig ville bli annullert 26. oktober 2016. Nå er det opplyst at dette kun gjelder motorvognforsikringer og at øvrige forsikringsavtaler vil bli annullert på et senere tidspunkt. Finanstilsynet har tidligere informert om at Enterprise har stanset utbetalinger til kunder.

Høy aktivitet innen fondsforvaltning

[Pressemelding 21/2016] 26. oktober 2016

Norske fondsforvaltere hadde driftsinntekter på til sammen 3 656 millioner kroner i første halvår 2016. Med driftskostnader på 2 834 millioner kroner, ble det totale driftsresultatet på 822 millioner kroner i perioden.

Gable Insurance AG (Gable) har ikke lenger tillatelse til å inngå nye forsikringskontrakter, inkludert fornyelser og utvidelse av eksisterende kontrakter

[Pressemelding 20/2016] 18. oktober 2016

Gable er et forsikringsforetak hjemhørende i Liechtenstein og er under tilsyn av Financial Market Authority Liecthenstein (FMA - Finanstilsynet i Liechtenstein).

Redusert omsetning og driftsresultat i verdipapirforetakene i første halvår 2016

[Pressemelding 19/2016] 13. oktober 2016

Verdipapirforetak som ikke er integrert i banker, hadde samlede driftsinntekter på 2 624 millioner kroner i første halvår 2016. Dette er 309 millioner kroner (11 prosent) mindre enn i samme periode året før, som er det laveste nivået på slike inntekter siden 2004 (nominelt).

Enterprise Insurance Company PLC, annullering av forsikringsavtaler

[Pressemelding 18/2016] 3. oktober 2016

Forsikringsavtaler som er inngått med selskapet vil trolig bli annullert 26. oktober 2016. Forsikringstakerne må inngå ny forsikringsavtale med et annet forsikringsforetak før annulleringen skjer.

Finanstilsynet foreslår innstramminger i boliglånsforskriften

[Pressemelding 17/2016] 8. september 2016

Finanstilsynet har i dag besvart Finansdepartementets brev datert 23. juni 2016 om behovet for videreføring, eventuelt endring av boliglånsforskriften.

Økte utlånstap svekket bankenes resultat for 1. halvår 2016

[Pressemelding 16/2016] 29. august 2016

Høyere tap på utlån førte til svakere resultater for norske banker i første halvår 2016 enn i samme periode året før. Egenkapitalavkastningen var 10,9 prosent, en nedgang fra året før på nær halvannet prosentpoeng.

Resultatene fra EBAs stresstest av europeiske banker publisert

[Pressemelding 16/2016] 29. juli 2016

Den europeiske banktilsynsmyndigheten EBA publiserte i dag resultatene av en stresstest av 51 europeiske banker, deriblant norske DNB Bank. Scenariene i stresstesten strekker seg over årene 2016 til 2018.

Enterprise Insurance Company PLC har stanset utbetalinger til kunder

[Pressemelding 15/2016] 25. juli 2016

Enterprice Insurance Company PLC ("Enterprise") er et forsikringsforetak hjemhørende på Gibraltar og er under tilsyn av The Financial Services Commission of Gibraltar (FSC - Finanstilsynet på Gibraltar). Finanstilsynet har fått opplyst fra FSC at Enterprise er vurdert som insolvent, og har stanset nytegninger og utbetalinger til kunder.

Samlet resultat for forsikringsformidlingsforetakene er redusert fra 2014 til 2015 og antall foretak med negativt resultat økte i 2015

[Pressemelding 14/2016] 30. juni 2016

Forsikringsformidlingsforetakene hadde et samlet resultat før skatt på 246 millioner kroner i 2015, som er en reduksjon på 88 millioner kroner (26 prosent) fra 2014. Meglerforetakene hadde en reduksjon på 14 prosent i 2015, etter to år med vekst i resultatene.

Finansielt utsyn 2016

[Pressemelding 13/2016] 8. juni 2016

Oljeprisfallet preger norsk økonomi. Aktiviteten i oljesektoren har falt kraftig, og det er betydelig overkapasitet i oljerelaterte næringer. Store deler av offshore-flåten er i opplag, og mange bedrifter nedbemanner. Ringvirkningene til øvrige deler av norsk økonomi har imidlertid så langt vært begrensede. Ekspansiv finanspolitikk, lav rente og svekket kronekurs bidrar til å holde aktiviteten oppe i øvrige deler av norsk økonomi. Oljeprisfallet har hovedsakelig rammet regioner med stort...

Avgrens søket

Vis kun innhold publisert:

Vis kun fra tilsynsområde:

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding