Gå til innhold
Skriv ut

Pressemeldinger

Viser 1 - 20 av 319 treff

Finansielt utsyn 2016

[Pressemelding 13/2016] 8. juni 2016

Oljeprisfallet preger norsk økonomi. Aktiviteten i oljesektoren har falt kraftig, og det er betydelig overkapasitet i oljerelaterte næringer. Store deler av offshore-flåten er i opplag, og mange bedrifter nedbemanner. Ringvirkningene til øvrige deler av norsk økonomi har imidlertid så langt vært begrensede. Ekspansiv finanspolitikk, lav rente og svekket kronekurs bidrar til å holde aktiviteten oppe i øvrige deler av norsk økonomi. Oljeprisfallet har hovedsakelig rammet regioner med stort...

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse onsdag 8. juni 2016

[Pressemelding 12/2016] 3. juni 2016

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielt utsyn 2016".

Svakere resultater for bankene i første kvartal 2016

[Pressemelding 11/2016] 26. mai 2016

Resultatet for norske banker i første kvartal 2016 var svakere enn i samme periode året før. Samlet egenkapitalavkastning var 10,2 prosent, en nedgang siste år på nær 4 prosentpoeng. Hovedårsaken til resultatnedgangen var lavere netto kursgevinster på finansielle instrumenter, og noe økte tap på utlån.

Generelt solide og stabile betalingssystemer i 2015

[Pressemelding 10/2016] 28. april 2016

I 2015 var det ingen alvorlige IKT-hendelser med konsekvenser for finansiell stabilitet. Sammenliknet med året før, var det en nedgang i antall hendelser med konsekvenser for enkeltforetak og forbrukere. Antall svindelangrep var imidlertid økende.

Finanstilsynets årsmelding for 2015

[Pressemelding 9/2016] 16. mars 2016

Finanstilsynet har i dag lagt fram sin årsmelding for 2015. I årsmeldingen oppsummeres Finanstilsynets virksomhet på de ulike tilsynsområdene i fjor. I et felles forord skriver styreleder Endre Skjørestad og finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen om situasjonen for finansnæringen og utfordringene Finanstilsynet står framfor.

Basisrenter for faste renter fastsatt

[Pressemelding 8/2016] 4. mars 2016

Finanstilsynet har i dag fastsatt basisrenter for faste renter med løpetid på 3, 5, 10 og 20 år.

Basisrente fastsatt til 2,426 prosent

[Pressemelding 7/2016] 4. mars 2016

Finanstilsynet har i dag fastsatt basisrenten for flytende rente til 2,426 prosent.

EBA publiserer metode og scenarioer for EUs stresstest av banker i 2016

[Pressemelding 6/2016] 24. februar 2016

Den europeiske banktilsynsmyndigheten EBA publiserte i dag metodisk tilnærming og makroøkonomiske scenarioer for EUs stresstest av banker i 2016. Stresstesten omfatter 51 europeiske banker, deriblant norske DNB Bank.

Stabil inntektsutvikling for verdipapirforetak i 2015

[Pressemelding 5/2016] 24. februar 2016

I 2015 utgjorde driftsinntektene i verdipapirforetak som ikke er integrert i banker, 5 850 millioner kroner. Dette er 581 millioner kroner mindre enn i 2014. Driftskostnadene falt samtidig med 135 millioner kroner, slik at det samlede driftsresultatet ble 446 millioner kroner lavere enn i 2014.

Gode resultater i bankene

[Pressemelding 4/2016] 17. februar 2016

Lave utlånstap og redusert kostnadsnivå bidro til at norske bankkonsern hadde gode resultater før skatt i 2015.

Basisrenter for faste renter fastsatt

[Pressemelding 3/2016] 5. februar 2016

Finansdepartementet har i dag fastsatt basisrenter for faste renter med løpetid på 3, 5, 10 og 20 år.

Finanstilsynet foreslår nye solvenskrav for pensjonskasser

[Pressemelding 2/2016] 27. januar 2016

Forsikringsforetak er fra 1. januar 2016 underlagt nye solvenskrav (Solvens II). Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet vurdert om det bør innføres nye solvenskrav også for pensjonskasser.

Basisrente fastsatt til 2,450 prosent

[Pressemelding 1/2016] 8. januar 2016

Finansdepartementet har i dag fastsatt basisrenten for flytende rente til 2,450 prosent.

Finansinstitusjonenes resultater 1.-3. kvartal

[Pressemelding 16/2015] 3. desember 2015

Lave utlånstap og reduserte finansieringskostnader bidrar til gode resultater i bankene. Lavere finansinntekter bidrar til svekkede resultater både i livsforsikringsselskapene og skadeforsikringsselskapene.

Finansielle utviklingstrekk 2015

[Pressemelding 15/2015] 10. november 2015

Oljeprisfallet preger norsk økonomi. Lavere etterspørsel fra petroleumsvirksomhet har ført til betydelig lavere aktivitet og svekket lønnsomhet i næringene som leverer varer og tjenester til denne virksomheten. De direkte eksponeringene mot oljerelatert virksomhet utgjør en relativt liten del av norske bankers samlede utlån, men det er forskjeller mellom bankene.

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse tysdag 10. november 2015

[Pressemelding 14/2015] 5. november 2015

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielle utviklingstrekk 2015".

Stabil lønnsomhet i verdipapirforetakene i første halvår 2015

[Pressemelding 13/2015] 1. oktober 2015

Det samlede driftsresultatet i verdipapirforetak som ikke er banker var 593 millioner kroner i første halvår 2015.

Moderat vekst i innkasserte midler gjennom inkassoforetak

[Pressemelding 12/2015] 24. september 2015

I første halvår 2015 innkasserte inkassoforetakene 14 milliarder kroner. I samme periode mottok inkassoforetakene 3,9 millioner nye saker, mens nærmere 3,7 millioner saker ble avsluttet. Ved utgangen av første halvår 2015 hadde inkassoforetakene 4,3 millioner saker til behandling. Disse sakene representerte misligholdte forpliktelser på 70 milliarder kroner.

Gode resultater for bankene, men noe svakere avkastning i forsikringsselskapene og pensjonskassene i første halvår 2015

[Pressemelding 11/2015] 26. august 2015

Norske banker oppnådde et resultat før skatt på 29 mrd. kroner i første halvår 2015, en bedring på 7 prosent sammenlignet med samme periode året før. Høyere egenkapital i bankene og engangsgevinster i første halvår 2014 bidro til at egenkapitalavkastningen likevel sank, fra 14,0 til 12,6 prosent.

Samlet resultat for forsikringsformidlingsforetakene økte fra 2013 til 2014, men flere foretak hadde negativt resultat i 2014

[Pressemelding 10/2015] 9. juli 2015

Forsikringsformidlingsforetakene hadde et samlet resultat før skatt på 332 millioner kroner i 2014, som er en økning på 51 millioner kroner fra 2013. Meglerforetakene hadde en samlet vekst i resultat før skatt på 3,1 prosent i 2014 og 14,4 prosent i 2013.

Avgrens søket

Vis kun innhold publisert:

Vis kun fra tilsynsområde:

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding