Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

20.05.2009 Skriv ut

Offentlig postjournal - lovhenvisninger

Aktuelle lover


Unntak fra offentlighet

Offentlighetslovens hovedregel er at forvaltningens dokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov. Alle dokumenter unntatt offentlighet er påført lovhjemmel for unntaket. ( Se offvl. § 3).

 

Meroffentlighet

Alle forvaltningsorgan har plikt til å vurdere om et dokument likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis, selv om det etter bestemmelser i loven kan unntas fra offentlighet. Alle kan derfor søke om innsyn i et dokument selv om det er unntatt offentlighet. ( Se offvl. § 11).

 

Klage over avslag

Klage over avslag på innsynsbegjæringer skal først fremsettes for det forvaltningsorganet som har truffet vedtaket. Den som har fått avslaget kan så påklage avslaget til det forvaltningsorgan som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har påtruffet vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretningen om vedtaket er mottatt. ( Se offvl. § 32, jf. fvl. § 29).

 


Offentlig postjournal for Finanstilsynet

 

 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding