Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

20.05.2009. Sist oppdatert: 12.01.2017 Skriv ut

Presse

Kommunikasjonspolitikken i Finanstilsynet bygger på en desentralisert modell. Det betyr at journalister som ønsker informasjon fra Finanstilsynet normalt vil få denne fra leder for et fagområde (avdelingsdirektør eller seksjonssjef), evt. finanstilsynsdirektøren. Rollen som talsperson kan i enkelte tilfeller også være delegert til andre.

Pressetelefon

Finanstilsynets kommunikasjonsstab ønsker å yte så god service til pressen som mulig, og har derfor egen pressetelefon: tlf. 409 00 350

Kommunikasjonsstabens pressetelefon er betjent til følgende tider:

Mandag – fredag: 09.00 – 21.00
Lørdag: 12.00 – 19.00
Søndag: 12.00 – 19.00

Finanstilsynets kommunikasjonsstab vil så langt det er mulig søke å bistå med å svare på henvendelser fra media også utenom arbeidstiden. Det er imidlertid viktig å merke seg at kommentarer og svar på spørsmål avhenger av sakenes karakter.

Kommunikasjonsstab

Kommunikasjonsstaben bistår med generell informasjon og som "veiviser" i systemet og tilrettelegger for all mediekontakt med finanstilsynsdirektøren.

Telefon Mobil
Senior komm.rådgiver Jo Singstad 22 93 99 99 950 39 521
Kommunikasjonsdirektør Kjetil Karsrud 22 93 99 34 906 57 621
Senior komm.rådgiver/nettredaktør Børge Ulekleiv 22 93 99 19 979 59 620
Senior komm.rådgiver /intranettredaktør Torunn Moe 22 93 99 20 416 79 179

 


Seksjon for arkiv og dokumentforvaltning

Bistår med svar på spørsmål om Finanstilsynets postjournaler og dokumenter.

Telefon: 22 93 97 89
Telefaks: 22 63 02 26

Telefon Mobil
Seksjonssjef Lone Tudborg Lakhan 22 93 97 42 913 50 474Finanstilsynsdirektøren

Telefon Mobil
Forværelse: Sjefssekretær Marianne Wood Stokkenes 22 93 99 28
Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen 22 93 99 28
Stedfortreder: Direktør for bank- og forsikringstilsyn
Emil R. Steffensen

22 93 98 70

 

970 91 812

Juridisk direktør Cecilie Ask 22 93 98 75 995 68 882
Forbrukerkoordinator Anders N. Kvam 22 93 99 27 908 26 914Avdeling for bank- og forsikringstilsyn

Telefon Mobil
Forværelse (telefaks: 22 65 60 22) 22 93 99 15
Direktør for bank- og forsikringstilsyn Emil R. Steffensen  22 93 98 70
91827611
970 91 812
Stedfortreder:  Tilsynsrådgiver Erik Lind Iversen 22 93 99 21

405 54 938

 
Seksjon for forvaltning og kriseberedskap
Forværelse (telefaks: 22 65 66 15) 22 93 99 15
Seksjonssjef Ole-Jørgen Karlsen 22 93 99 25 916 97 831
Stedfortreder: Tilsynsrådgiver Anders S. Hole 22 93 97 72 909 89 930
 
Seksjon for soliditetsregulering
Forværelse 22 93 99 42 /
22 93 99 76
Seksjonssjef Bjørn Andersen 22 93 98 64 977 09 543
Stedfortreder: Spesialrådgiver Arild Kristiansen 22 93 98 84
 
Seksjon for banktilsyn
Forværelse (telefaks: 22 65 60 22) 22 93 99 42
Seksjonssjef Per Jostein Brekke 22 93 98 90 909 29 318
Stedfortreder: Tilsynsrådgiver Martin G. Halvorsen 22 93 98 93 951 34 517
 
 
Seksjon for forsikringstilsyn
Forværelse 22 93 99 76
Seksjonssjef Runa K. Sæther 22 93 98 59 481 00 754
 
Seksjon for IT og betalingstjenester
Seksjonssjef Olav Johannessen 22 93 99 60 924 40 090
Stedfortreder: Tilsynsrådgiver Stig Ulstein 22 93 99 66
 
Seksjon for analyse og rapportering
Forværelse (telefaks: 22 65 60 22) 22 93 99 42
Seksjonssjef Thea Birkeland Kloster 22 93 98 39 413 24 001
Stedfortreder: Spesialrådgiver Gunnar Almklov 22 93 97 30 416 99 872
 
Seksjon for makroovervåking
Forværelse 22 93 99 42
Seksjonssjef Harald Johansen 22 93 97 47 915 16 851
Stedfortreder: Tilsynsrådgiver Mette Rolland 22 93 98 33
 


Avdeling for markedstilsyn

Telefon Mobil
Forværelse (telefaks: 22 63 02 26) 22 93 97 34
Direktør for markedstilsyn Anne Merethe Bellamy 22 93 98 43 908 78 449
Stedfortreder: Seksjonssjef Kjersti Elvestad  22 93 99 18 911 98 369
 
 
Seksjon for prospekt og finansiell rapportering
Seksjonssjef Christian Falkenberg Kjøde 22 93 99 46 909 47 914
Stedfortreder: Tilsynsrådgiver  Tine Svae  22 93 97 84 993 34 071
 
 
Seksjon for verdipapirforetak og infrastruktur
Seksjonssjef  Marte Voie Opland 22 93 97 37 975 28 312
Stedfortreder: Tilsynsrådgiver Gry Evensen Skallerud 22 93 98 19 413 26 149
 
Seksjon for fond og kollektive investeringer
Forværelse 22 93 98 18
Seksjonssjef Britt Hjellegjerde 22 93 97 24 932 55 502
 
Seksjon for verdipapirtilsyn
Forværelse 22 93 98 18
Seksjonssjef Geir Holen 22 93 99 83 957 82 469
Stedfortreder: Tilsynsrådgiver Tore Lindstad 22 93 98 29
 
Seksjon for revisjon og regnskapsføring
Seksjonssjef Kjersti Elvestad 22 93 99 18 911 98 369
Stedfortreder: Tilsynsrådgiver Tore Johan Berg  22 93 98 48
 
 
Seksjon for eiendomsmegling og inkasso
Forværelse 22 93 98 08
Seksjonssjef Anne-Kari Tuv 22 93 98 04 922 60 978
Stedfortreder: Spesialrådgiver Arne Solberg 22 93 98 05  484 90 181
 Administrasjonsavdelingen

Telefon Mobil
Forværelse (telefaks: 22 93 99 91) 22 93 99 55
Administrasjonsdirektør Gun Margareth Moy 22 93 98 49 913 50 442
 
Seksjon for økonomi og drift
Seksjonssjef Maj Kristin Sæther 22 93 97 64 992 64 037
 
Seksjon for HR
Seksjonssjef Tone Lise Bjørvik Risan 22 93 99 96 970 01 504
  
Seksjon for IT (internt)
Seksjonssjef  Kjell Skaug 22 93 99 62 915 24 679
 
Seksjon for arkiv og dokumentforvaltning 
Seksjonssjef Lone Tudborg Lakhan 22 93 97 42 913 50 474

 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding