Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Skriv ut
 

Presedensregister

Sist oppdatert: 13.10.2016
Søkehjelp

Søk på lov eller forskrift

Finanstilsynets presedensregister:

Presedensregisteret er en samling av Finanstilsynets vedtak som er av prinsipiell karakter og som vil være retningsgivende for vår praksis og vår tolkning av aktuelle bestemmelser i regelverket. Alle presedensvedtakene er knyttet opp til lover eller forskrifter.

Dokumentene i presedensregisteret er ordnet under de enkelte paragrafene i regelverket.

Paragrafer der det ikke foreligger presedenser fremgår ikke i registeret.

Dokumentene er samlet etter beste skjønn men vil ikke nødvendigvis gi et fullstendig bilde av Finanstilsynets presedensvedtak.

Innholdet i registeret vil oppdateres ukentlig.

Om inndeling av presedens etter fagområde

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding