Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

15.05.2009. Sist oppdatert: 10.10.2013 Skriv ut

Servicemål

Finanstilsynet ønsker å være en åpen og forutsigbar organisasjon med høy servicegrad.

God service innebærer at henvendelser og andre saker skal behandles så raskt som mulig, at kvaliteten på arbeidet er god, og at behandlingen av brukerne er korrekt og respektfull, også når myndighetsutøvelsen tilsier reaksjoner som kan oppleves som negative, eller har negative konsekvenser for den det gjelder.

Finanstilsynets mål, metoder og praksis skal være kjent, og resultater skal rapporteres og offentliggjøres. Det skal gis nødvendig innsyn i virksomheten, og Finanstilsynet skal alltid kunne redegjøre for og kommentere virksomhetsutøvelsen.

Årlige mål for saksbehandlingstid

Finanstilsynet fastsetter årlig konkrete mål for saksbehandlingstid for forvaltningssaker som er viktige for brukerne, og for inspeksjonsrapporter og -merknader. Utgangspunktet er at 90 prosent av de vanlige forvaltningssakene bør behandles innen 30 dager. For inspeksjonsrapporter og for enkelte sakstyper settes lengre frist.

Mål for saksbehandlingstid

I Finanstilsynets virksomhetsplan er det innført servicekrav for en rekke saker. De konkrete kravene er synliggjort i oversiktene under som også viser måloppnåelsen.

Måloppnåelse / resultater

I dokumentene nedenfor presenteres måloppnåelsen. Dokumentene er i pdf-format.

2012 Totalt Forvaltningssaker Tilsynsrapporter og -merknader
2012 Andre halvår Forvaltningssaker Tilsynsrapporter og -merknader
2012 Første halvår Forvaltningssaker Tilsynsrapporter og -merknader
2011 Totalt Forvaltningssaker Tilsynsrapporter og -merknader
2011 Andre halvår Forvaltningssaker Tilsynsrapporter og -merknader
2011 Første halvår Forvaltningssaker Tilsynsrapporter og -merknader
2010 Totalt Forvaltningssaker Tilsynsrapporter og -merknader
2010 Andre halvår Forvaltningssaker Tilsynsrapporter og -merknader
2010 Første halvår Forvaltningssaker Tilsynsrapporter og -merknader
2009 Totalt Forvaltningssaker Tilsynsrapporter og -merknader
2009 Andre halvår Forvaltningssaker Tilsynsrapporter og -merknader
2009 Første halvår Forvaltningssaker Tilsynsrapporter og -merknader
2008 Totalt    Forvaltningssaker     Tilsynsrapporter og -merknader 
2008 Andre halvår Forvaltningssaker  Tilsynsrapporter og -merknader 
2008 Første halvår Forvaltningssaker  Tilsynsrapporter og -merknader 

 

 


 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding