Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

24.04.2009 Skriv ut

Delegert myndighet

Oversikt over delegert myndighet fra Finansdepartementet til Finanstilsynet - lenke til Finansdepartementets nettsted.

Delegasjonslisten gir en komplett oversikt over myndigheten Finansdepartementet har delegert til Finanstilsynet, med unntak av myndighet som er tillagt direkte i lov og forskrift.

Finanstilsynet gjør oppmerksom på at Finansdepartementet gjennom delegasjonsvedtakene ikke har frasagt seg retten til selv å utøve den delegerte myndighet. Delegasjonen gjelder ikke for saker av viktighet og/eller prinsipiell karakter, også dersom saken reiser enkeltspørsmål av viktighet og/eller prinsipiell karakter. Ved tvil om hvorvidt saken er av viktighet og/eller prinsipiell karakter skal Finanstilsynet forberede saken og oversende den til Finansdepartementet for endelig avgjørelse. 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding