Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

15.05.2009. Sist oppdatert: 26.09.2016 Skriv ut

Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid er viktig for å kunne føre et relevant og effektivt tilsyn med en stadig mer integrert finanssektor. Felles prinsipper og regler for finansnæringen utarbeides også internasjonalt. Finanstilsynet samarbeider tett med finanstilsynsmyndigheter innenfor EØS om både tilsyn og regelverksutvikling. Vi deltar også i noe grad i det globale tilsynsarbeidet.

Vårt internasjonale  samarbeid omfatter både verdipapirmarkedet, bank- og finanssektoren, forsikrings- og pensjonssektoren og regnskap- og revisjonsområdet.

 

Spesielt viktig er samarbeidet i EØS. Det er to grunner til dette: 

  1. EUs regelverk på finansområdet vil som regel bli norske regler. Finanstilsynet har anledning til å  delta i tidlig fase når EU-reglene utarbeides, og kan gjennom det bidra til at reglene blir relevante også for Norge.
  2. Finansinstitusjoner i EØS opererer i utstrakt grad på tvers av landegrenser. Det er derfor viktig med god samordning mellom nasjonale tilsyn både med den enkelte finansinstitusjon og finansmarkedet generelt.

RELATERT INNHOLD 

 

NORDISKE LANDS TILSYNSMYNDIGHETER:
Finansinspektionen (S)
Finansinspektionen (FIN)
Finanstilsynet (DK)
Fjármálaeftirlitið (Isl)

EUs TILSYNSMYNDIGHETER:
EBA - EUs banktilsynsmyndighets nettsider
EIOPA  - EUs tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjons nettsider
ESMA  - EUs verdipapir og markedstilsynsmyndighets nettsider

GLOBALE TILSYNSORGANISASJONER:
Baselkomiteen - bank
IOSCO - verdipapir
IOPS - pensjon
IAIS - forsikring
IFIAR- revisjon
FATF  - arbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering

ANDRE RELEVANTE NETTSIDER
Financial Services Authority (FSA UK)

 

 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding