Gå til innhold
15.05.2009 Skriv ut

Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid er viktig for at tilsynsmyndighetene skal kunne arbeide for et harmonisert regelverk, ha en samordnet tilnærming til regelverket og for å kunne føre et effektivt tilsyn med en stadig mer integrert finanssektor.

Finanstilsynet deltar i internasjonalt tilsynssamarbeid blant annet innenfor verdipapirmarkedet, bank- og finanssektoren, forsikringssektoren, regnskap og revisjon samt samarbeid om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

RELATERT INNHOLD 

 

NORDISKE LANDS TILSYNSMYNDIGHETER:
Finansinspektionen (S)
Finansinspektionen (FIN)
Finanstilsynet (DK)
Fjármálaeftirlitið (Isl)

EUs TILSYNSMYNDIGHETER:
EBA - EUs banktilsynsmyndighets nettsider
EIOPA  - EUs tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjons nettsider
ESMA  - EUs verdipapir og markedstilsynsmyndighets nettsider

GLOBALE TILSYNSORGANISASJONER:
Baselkomiteen - bank
IOSCO - verdipapir
IOPS - pensjon
IAIS - forsikring
IFIAR- revisjon
FATF  - arbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering

ANDRE RELEVANTE NETTSIDER
Financial Services Authority (FSA UK)

 

 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding