Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

27.04.2009. Sist oppdatert: 19.12.2016 Skriv ut

Finansielt utsyn

Finanstilsynet har siden 1994 systematisk utarbeidet analyser og vurderinger av utsiktene til mulige finansielle stabilitetsproblemer i det norske finansmarkedet på bakgrunn av utviklingen i norsk og internasjonal økonomi. Dette arbeidet er et nødvendig supplement til det løpende tilsynet med enkeltforetak. Vesentlige deler av vurderingen av lønnsomhets- og soliditetsutviklingen i enkeltforetak må foretas på bakgrunn av den generelle tilstanden i finansmarkedet.

Fra og med 2002 har Finanstilsynet hvert år offentliggjort sitt syn på tilstanden i finansmarkedet i en egen rapport - Tilstanden i finansmarkedet. I 2011 endret denne rapporten navn til Finansielt utsyn. Finanstilsynet publiserer også årlig rapporten Finansielle utviklingstrekk . Finansielt utsyn publiseres om våren, Finansielle utviklingstrekk publiseres om høsten.

 

Rapport: Finansielle utviklingstrekk 2016

                  Rapport: Finansielt utsyn 2016
   

Finansielle utviklingstrekk 2016 (pdf)

Finansielt utsyn 2016  (pdf) 

 

Rapporten gir en samlet framstilling av resultatene for finansinstitusjonene i foregående år sett i lys av den generelle utviklingen i internasjonal og norsk økonomi. Det gjøres vurderinger av den risiko banker og andre aktører i finansmarkedet står overfor og utviklingstrekk som kan skape stabilitetsproblemer i det norske finansielle systemet.

Eldre rapporter:
Finansielle utviklingstrekk 2015 (pdf)
Finansielt utsyn 2015 (pdf)
Finansielle utviklingstrekk 2014 (pdf) 
Finansielt utsyn 2014 (pdf)
Finansielle utviklingstrekk 2013 (pdf)
Finansielt utsyn 2013 (pdf)
Finansielle utviklingstrekk 2012 (pdf)
Finansielt utsyn 2012 (pdf)
Finansielle utviklingstrekk 2011 (pdf)
Finansielt utsyn 2011 (pdf)
Finansielle utviklingstrekk 2010 (pdf)
Tilstanden i finansmarkedet 2009 (pdf)
Tilstanden i finansmarkedet 2008 (pdf)
Tilstanden i finansmarkedet 2007 (pdf)
Tilstanden i finansmarkedet 2006 (pdf)
Tilstanden i finansmarkedet 2005 (pdf)
Tilstanden i finansmarkedet 2004 (pdf)
Tilstanden i finansmarkedet 2003 (pdf)
Tilstanden i finansmarkedet 2002 (pdf)


Rapportene publiseres kun i elektroniske utgaver (pdf).

 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding