Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

12.08.2011. Sist oppdatert: 05.06.2013 Skriv ut

Styre og ledelse

Finanstilsynet ledes av et styre med fem medlemmer.

Ved behandlingen av administrative saker blir styret supplert av to representanter valgt av og blant de ansatte i Finanstilsynet. Styret har også en observatør fra Norges Bank.

Medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av Finansdepartementet

Mer informasjon om Finanstilsynets styre
 

Direktøren
Finanstilsynets øverste administrative leder  finanstilsynsdirektøren oppnevnes av Kongen på åremål. Morten Baltzersen ble oppnevnt for en periode på seks år i statsråd 1. april 2011. 

Ledergruppe
Den daglige ledelsen utøves av en ledergruppe, som foruten finanstilsynsdirektøren består av direktørene for de to tilsynsavdelingene, juridisk direktør, administrasjonsdirektør og kommunikasjonsdirektør. 

Avdelinger
Finanstilsynet er delt inn i to tilsynsavdelinger og én administrasjonsavdeling som ledes av hver sin direktør.


Seksjoner

Avdelingene er delt inn i seksjoner, som ledes av en seksjonssjef.

Stabsfunksjoner
Funksjoner for blant annet juridisk kvalitetssikring og internasjonal koordinering er plassert i direktørens stab.
En egen kommunikasjonsstab har ansvaret for intern og ekstern kommunikasjon.

Mer informasjon om Finanstilsynets organisasjon og ledelse    

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding