Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

15.05.2009 Skriv ut

Historie

Kredittilsynet ble opprettet i 1986 da Bankinspeksjonen og Forsikringsrådet ble slått sammen. Meglerkontrollen var allerede innfusjonert i Bankinspeksjonen fra 1983. 21. desember 2009 skiftet Kredittilsynet navn til Finanstilsynet.

Det nye navnet er mer i tråd med internasjonal praksis og reflekterer bedre det vide spekteret av tilsynsoppgaver som omfatter hele finanssektoren.

Kredittilsynet markerte 20 år som integrert finanstilsyn i 2006, og var det første tilsynet i de vestlige land som etablerte et samlet tilsyn med bank-, forsikrings- og verdipapirvirksomhetene. Norge har imidlertid hatt finanstilsyn i over hundre år.

Det første banktilsynet ble etablert i år 1900 ved ansettelsen av den første sparebankinspektøren. Deretter ble Forsikringsrådet opprettet i 1912, og Meglerkontrollen i 1918. Integrert finanstilsyn er blitt en modell som flere og flere land har valgt, og de fleste landene i Europa har nå samlet tilsynet med bank-, finans- og verdipapirområdet på ett sted, slik man også ser at de store finansinstitusjonene tilbyr disse tjenestene innen samme konsern.

Flere oppgaver

Finanstilsynet har også tilsyn med inkasso, eiendomsmegling, regnskapsførervirksomhet og revisjon. Daværende Kredittilsynet fikk tilsyn med inkasso i 1989, da den første inkassoloven trådte i kraft. Eiendomsmegling har det vært tilsyn med i Norge siden 1931, først gjennom Meglerkontrollen som var underlagt Handelsdepartementet, og senere gjennom Bankinspeksjonen da Meglerkontrollen ble innpasset der i 1983.

Tilsynet med regnskapsførere ble utvidet da den ble overført til Kredittilsynet i 1999 fra Autorisasjonsstyret for regnskapsførere, som hadde administrert den offentlige autorisasjonsordningen fra 1993-1998. Kredittilsynet fikk tilsynet med revisorer fra 1988 da forvaltningsansvaret for regnskaps- og revisjonslovgivningen ble overført til Finansdepartementet fra Handelsdepartementet og for en vesentlig del delegert til Kredittilsynet.

Fra og med 2005 fikk Kredittilsynet også tilsyn med at regnskapene til børsnoterte foretak avlegges i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). 

Publikasjoner som er med på å beskrive Finanstilsynets/ Kredittilsynets historie

Boka Vern mot kriser? Norsk finanstilsyn gjennom 100 år av Sverre Knutsen og Gunhild J. Ecklund (Fagbokforlaget) ble gitt ut i år 2000 og presenterer utviklingen av det norske finanstilsynet fram mot etableringen av Kredittilsynet og utviklingen av internasjonaliserte finansmarkeder.

Artikkelen "Finansiell stabilitet og velfungerende markeder? - Finanstilsyn etter det nyliberale skiftet" i Kredittilsynets jubileumsskrift fra 2006 Erfaringer og utfordringer - 20 år som integrert finanstilsyn av Sverre Knutsen kan leses som en fortsettelse av Vern mot kriser? og legger særlig vekt på hovedlinjene fra etableringen i 1986, med utviklingen av et integrert tilsyn og hvilken rolle tilsynet har hatt i denne perioden.

 

 

RELATERT INNHOLD 

Erfaringer og utfordringer - 20 år som integrert finanstilsyn
Kredittilsynets jubileumsskrift, sept. 2006

Vern mot kriser? Norsk finanstilsyn gjennom 100 år - av Sverre Knutsen og Gunhild J. Ecklund (Fagbokforlaget, 2000)

Begge publikasjonene er tilgjengelige på forespørsel: post@finanstilsynet.no.

Bankregulering (aktuell regulering av banker sett i et historisk perspektiv), foredrag av Morten Baltzersen 8. februar 2013

 

 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding