Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

21.05.2009 Skriv ut

Forskjellige bedragerimetoder

Investeringsbedrageri har utviklet seg til å bli sofistikerte og velorganiserte virksomheter i flere land over hele verden. Bedragerne legger ofte opp virksomheten i et fast mønster, og opererer i flere faser:

  • Fase 1: Formidling av finansielle instrumenter
  • Fase 2: Tilbud om salg eller bytte av tidligere kjøpte finansielle instrumenter
  • Fase 3: ”Hjelp” til å få tilbake penger som tidligere er investert

Fase 1: Formidling av finansielle instrumenter

Vanligvis blir kunden kontaktet per telefon og tilbudt en lønnsom investering i en utenlandsk aksje, fond eller pensjonsforsikring. Tidsfristen er ofte kort, og kunden må ta en rask avgjørelse. Andre ganger kan selgeren bygge opp tillit over tid, for å overbevise kunden om at det er tale om et seriøst foretak og en sikker investering. Selgeren viser dessuten ofte til troverdige hjemmesider og brosjyrer.


Tilbudet kunden får, handler ofte om en svært lønnsom investering med sikker og rask avkastning. Investeringen fremstilles som en unik mulighet, for eksempel ved at det gis rabatt for enkelte investorer, at personen som ringer har innsideinformasjon om et selskap, eller at investoren får tilbud om å investere i et selskap rett før det børsnoteres. Selgeren fremhever den lave risikoen investeringen innebærer, og at investoren kan selge aksjene igjen når vedkommende ønsker det. Selgeren kan videre argumentere med at eksperter anbefaler aksjen, og at innsidehandel ikke er ulovlig dersom det skjer i utenlandske aksjer.


For å unngå å bli oppdaget, arbeider bedragerne ofte fra forskjellige land. De kan for eksempel opptre på denne måten (de fem flaggenes teori):

  • Selgerne ringer fra land 1.
  • Kundene er i land 2. Ofte kontaktes kunder i flere land.
  • Verdipapirene som selges gjelder et selskap som holder til i land 3.
  • Banken kundene skal betale til er i land 4.
  • Selgerne bor i land 5.

Selgerne er ofte svært pågående. Dersom kunden viser den minste interesse for investeringstilbudet, vil selgeren fortsette å prøve og selge aksjene. De kan også legge an en kameratslig tone, slik at kunden etter hvert nesten føler seg forpliktet til å kjøpe aksjer.


Aksjene som tilbys er ofte OTC-aksjer. Dette er aksjer som ikke handles over børs, og de har ofte liten omsetning slik at det er vanskelig å finne en egnet referansekurs. Aksjene kan være listet på ulike OTC-systemer. Vær oppmerksom på at omsetningen/etterspørselen som er registrert i slike systemer kan være utført av bedragerne selv. Les mer om OTC-aksjer på internettsidene til den amerikanske tilsynsmyndigheten, SEC.


Denne første fasen kan pågå i flere år, og investoren kan få tilbud om nye gunstige investeringer underveis. Dersom investoren ønsker å selge aksjene sine, vil selgeren fraråde dette med den begrunnelse at aksjenes verdi sannsynligvis vil øke mer. Dersom investoren insisterer på å selge aksjene, vil selgeren gjerne forsøke å få vedkommende til å investere i en annen aksje. Det vil vise seg umulig å få realisert gevinsten på investeringen.

Fase 2: Tilbud om salg eller bytte av tidligere kjøpte finansielle instrumenter

I denne fasen kan bedragerne fremstå som om de representerer et verdipapirforetak eller et advokatkontor. De ringer og ønsker å kjøpe aksjer på vegne av en klient til en pris som er svært gunstig for selger. Bakgrunnen for klientens ønske kan for eksempel være at vedkommende ønsker å kjøpe verdiløse aksjer for å få avdrag på skatten, eller at klienten ønsker å eie mer enn 50 prosent av det aktuelle selskapet. For at handelen skal kunne gjennomføres, må imidlertid selger av aksjene på forhånd innbetale en avgift. Svindleren lover at denne avgiften skal tilbakebetales sammen med pengene for salget.

Fase 3: ”Hjelp” til å få tilbake penger som tidligere er investert

Bedragerne har også tilbudt kunder som tidligere har blitt rammet av investeringsbedrageri, hjelp til å få tilbake deler av pengene de har tapt. Bedrageriet går i denne fasen ut på at investorene blir kontaktet av en advokat eller lignende som representerer en gruppe bedratte investorer. Advokaten tilbyr seg å hjelpe investorene med å få tilbake deler av det tapte beløpet, mot en avgift/forskuddsbetaling.

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding