Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

21.05.2009 Skriv ut

Beskytt deg mot investeringsbedrageri

Det er flere måter å beskytte seg mot investeringsbedrageri på. Finanstilsynets generelle anbefaling til investorer er å foreta investeringer i finansielle instrumenter gjennom verdipapirforetak som har konsesjon i Norge, eller verdipapirforetak som har tilsvarende konsesjon i et annet EØS-land og har meldt grenseoverskridende virksomhet til Norge.

Andre gode råd er:

 • Sjekk om foretaket har tillatelse til å yte investeringstjenester
 • Husk at informasjonen du mottar kan være falsk
 • Spør etter navn, adresse og telefonnummer til personen som ringer
 • Still spørsmål ved selve investeringen
 • Sjekk at foretaket ikke finnes på listen over foretak Finanstilsynet har advart mot
 • Send aldri personopplysninger eller penger til ukjente personer eller foretak
 • Still spørsmål ved hvorfor akkurat du får et slikt investeringstilbud

Sjekk om foretaket har tillatelse til å yte investeringstjenester

Selskapet hevder kanskje at det ikke behøver konsesjon, men i Norge kreves det som hovedregel alltid tillatelse fra tilsynsmyndighetene for å yte investeringstjenester (jf. verdipapirhandelloven § 9-1 jf. § 2-1). Dette gjelder for eksempel ved mottak og utførelse av ordre på vegne av en investor i forbindelse med et finansielt instrument. De andre EØS-landene har stort sett de samme reglene. Husk at Finanstilsynet bare har tilsyn med norske selskaper. Du kan søke etter norske foretak med tillatelse fra Finanstilsynet i Finanstilsynets register.

Et utenlandsk verdipapirforetak som har tillatelse til å yte investeringstjenester og er underlagt tilsyn i et annet EØS-land, kan melde om grensekryssende virksomhet til Norge (jf. MiFID-direktivet  (Direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter) artikkel 31). Oversikt over foretak som har meldt slik grensekryssende virksomhet finner du her.

Husk at informasjonen du mottar kan være falsk

Vær oppmerksom på at investeringsbedragere kan misbruke anerkjente foretak med tillatelse til å drive finansiell virksomhet, ved å oppgi navn og kontaktinformasjon som til forveksling er lik det seriøse foretakets.

Tilsynsmyndighetene i de fleste land har en oversikt over foretak som har konsesjon og ligger under offentlig tilsyn på sine internettsider. Ikke kontakt myndigheter eller organisasjoner som foretaket henviser til. Det er stor risiko for at disse organisasjonene er falske. Liste med kontaktinformasjon til andre lands tilsynsmyndigheter finner du på hjemmesiden til IOSCO (Den internasjonale organisasjonen for verdipapirtilsyn). Stol heller ikke på referanser foretaket oppgir fra fornøyde kunder.

Spør etter navn, adresse og telefonnummer til personen som ringer

Foretaket oppgir ofte fiktivt navn og adresse. Hvis selgeren ikke vil oppgi fullt navn, adresse og telefonnummer, eller slik informasjon ikke er tilgjengelig på foretakets nettsider, bør du avbryte kontakten med foretaket.

Still spørsmål ved selve investeringen

Investeringstilbudene fremstilles ofte som lavrisiko og/eller med svært høy sannsynlig avkastning. Husk at det alltid er en sammenheng mellom risiko og forventet avkastning. Sørg for at du har en god forståelse av hva du faktisk investerer i. Et seriøst verdipapirforetak vil ønske spørsmål fra en potensiell investor velkommen, og vil heller avklare alle spørsmål og usikkerheter i forkant av investeringen, enn å få en sint og misfornøyd kunde. Eksempler på spørsmål du kan stille:

 • Hvilke verdipapirer ønsker jeg å investere i?
 • Kjenner jeg til verdipapirene, eller er det unoterte verdipapirer fra en ukjent utsteder? Les mer om slike unoterte aksjer på internettsidene til det amerikanske tilsynsmyndigheten, SEC.
 • Er det kostnader forbundet med investeringen, for eksempel kjøps- og salgskostnader, forvaltningskostnader, administrasjonskostnader, oppbevaringskostnader etc.? Ved krav om forhåndsbetaling bør det utvises særlig stor forsiktighet.
 • Hvilken avkastning må jeg ha for å tjene penger på denne investeringen, alle kostnadene tatt i betraktning?
 • Hvilke risikoer er forbundet med investeringen?
 • Hvor likvid er investeringen? Eller sagt på en annen måte; hvor lett og raskt kan jeg realisere investeringen og få tilbake mine penger?
 • Hvor og hvordan kommer mine verdipapirer til å bli oppbevart?
 • Hvilke holdepunkter har jeg for at denne investeringen er realistisk og seriøs?

Sjekk at foretaket ikke finnes på listen over foretak Finanstilsynet har advart mot

Dersom Finanstilsynet blir kjent med navngitte aktører som opererer i markedet uten tillatelse, publiseres investoradvarsler på Finanstilsynets nettsted. Fordi useriøse foretak ofte opererer på tvers av landegrensene, publiserer Finanstilsynet også investoradvarsler fra andre lands tilsynsmyndigheter. Listen over useriøse foretak oppdateres fortløpende, men kan dessverre aldri bli komplett. Meld fra til Finanstilsynet dersom du blir kjent med andre foretak som ikke har tillatelse til å yte investeringstjenester.

Send aldri personopplysninger eller penger til ukjente

Personopplysninger, kopi av identitetskort eller penger må aldri sendes til ukjente personer eller foretak.

Still spørsmål ved hvorfor akkurat du får et slikt investeringstilbud

Tenk over hvorfor en ukjent person vil gi deg en slik mulighet til å tjene raske penger. Dersom tilbudet er for godt til å være sant, så er det ofte det.

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding