Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

13.05.2009 Skriv ut

Sikringsordninger og garantier

I Norge er kundenes interesser ivaretatt gjennom sikrings- og garantiordninger innenfor bank og forsikring.

Alle banker med norsk konsesjon har rett og plikt til å være medlem av Bankenes sikringsfond. Innskudd i norske forretnings- og sparebanker, samt OBOS, er dekket av fondet. 

På Bankenes sikringsfond sine nettsider finner du, i tillegg til overordnet informasjon om fondet,  mer informasjon om blant annet:

Innskudd plassert hos norske bankers filialer i utlandet

Innskuddsgarantiens omfang og størrelse kan variere fra land til land når det gjelder innskudd plassert hos norske bankers filialer i utlandet. Ifølge norske regler skal det ikke gis bedre dekning til innskytere i utenlandsk filial av norske banker enn hva som følger av reglene i vedkommende filialstat. Filialen har plikt til å gi informasjon om hvilken garanti som gjelder for innskyterne i det aktuelle landet. 

Innskudd i utenlandsk bank i Norge

Dersom banken har fått konsesjon av norske myndigheter, regnes den som norsk bank og er underlagt regelverk og ordninger som gjelder norske banker. Dette prinsippet gjelder selv om banken helt eller delvis har utenlandske eiere. Men dersom en utenlandsk bank driver virksomheten i Norge gjennom filial eller ved grensekryssende virksomhet på annen måte i Norge, regnes den for å være hjemmehørende i sitt hjemland. Innskudd i slike banker dekkes ikke av den norske garantiordningen.

Utenlandske banker med filial i Norge kan bli medlem (filialmedlem) av sikringsfondet dersom de ønsker det. Det er filialen som da er medlem, ikke morbanken. Pr. september 2008 var følgende utenlandske banker medlem i Bankenes sikringsfond:

  • Nordnet Bank AB
  • Danske Bank A/S (Fokus Bank)
  • Swedbank AB
  • Skandiabanken AB
  • Handelsbanken AB

Se  oversikter over kredittinstitusjoner som har sendt melding om filialetablering eller grensekryssende virksomhet i Norge, samt norske filialetableringer i utlandet 

Bankenes informasjonsplikt

Bankene, både norske og utenlandske, plikter å gi deg skriftlig informasjon om hvilken innskuddsgaranti som gjelder for deres virksomhet. Informasjon om den aktuelle garantien skal gis på norsk og på en lett forståelig måte.

Sikkerhet for livsforsikringskunder

Soliditetssikringssystemet innen livsforsikring er bygd opp på en annen måte enn for banker. Det er for eksempel ingen innskytergarantiordning som i bank. Men det betyr ikke at midlene er usikret. Les mer om sikkerhet for livsforsikringskunder

Sikkerhet for skadeforsikringskunder

Informasjon om garantiordningen for skadeforsikring.  

Sikkerhet for kunder i verdipapirforetak

Kunders midler og finansielle instrumenter som er behandlet av verdipapirforetak er sikret med opptil 200.000 kroner. Nærmere informasjon får du på nettsidene til Verdipapirforetakenes sikringsfond.

 

 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding