Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

20.05.2009 Skriv ut

Klageordninger

På flere områder er det etablert klageordinger for brukere av tjenester på finansområdet. Her finner du nærmere informasjon om klageordningene, deres virkeområde og saksbehandlingsrutiner.

Klageordningene

Se også informasjon om klager på verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond

Husk at du må ha klaget direkte til den virksomheten som formidler tjenesten før du kan klage til noen av klageinstansene!
 

Finner du ingen klageordning for den tjenesten du har benyttet deg av?

Da kan du kanskje få hjelp fra Forbrukerrådet som er en interesse- og serviceorganisasjon for alle forbrukere i Norge. Ved klage henvender du deg til Forbrukerrådet i det fylket du hører hjemme.

 

Villedende eller urimelig markedsføring av finanstjenester?

Har du opplevd villedende eller urimelig markedsføring av finanstjenester? Da kan Forbrukerombudet kanskje hjelpe deg. Forbrukerombudet er en offentlig myndighet som har som visjon å jobbe for en enklere og tryggere forbrukerhverdag.

 

Kan du klage til Finanstilsynet?

Finanstilsynet er ikke et ordinært klageorgan for forbrukere på noen av tilsynsområdene. Likevel kan det være av interesse for Finanstilsynet å motta opplysninger om kritikkverdige forhold ved enheter som er under vårt tilsyn, både personer og institusjoner. Dette gjelder spesielt saker som kan berøre flere og som kan ha prinsipiell interesse.

Vær oppmerksom på at henvendelser til et offentlig organ som Finanstilsynet blir behandlet i samsvar med bestemmelsene i offentlighetsloven (Lov om offentlighet i forvaltningen 19 juni 1970 nr 69). Dette betyr at du må regne med at innholdet i din melding vanligvis vil kunne bli offentlig tilgjengelig.

Er du i tvil om FInanstilsynet er rett instans å henvende deg til,  kan du ta en telefon for å få dette avklart.

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding