Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

13.06.2012 Skriv ut

Samarbeid med forbrukermyndighetene

Forbrukerombudet og Finanstilsynet har avtalt retningslinjer for samarbeidet mellom de to etatene. Grunnlaget for samarbeidet er et mål om et mest mulig effektivt og samkjørt tilsyn med finansielle tjenester som tilbys forbrukere.

Både Forbrukerombudet og Finanstilsynet skal ivareta forbrukernes interesser på finansområdet, men har likevel ulike samfunnsmessige roller å ivareta, og samarbeidet er ikke ment å skulle gi begrensninger i partenes rett og plikt til å opptre i samsvar med og videreutvikle sin rolle.

Samarbeidet har som siktemål å bidra til utvikling og iverksetting av tiltak som gjør det lettere for forbrukerne på finansområdet å treffe informerte og begrunnede valg, forhindre at de blir villedet til å ta feil beslutninger, bidra til at tjenestene er sikre og at vilkårene for å bruke dem ikke er urimelige. Det grunnleggende i retningslinjene er å avklare samarbeidet om tilsynet med markedsføring av finansielle tjenester og standardkontrakter som presenteres forbrukerne på feltet, samt utveksling av informasjon om aktuelle saker, eventuelle samarbeidsprosjekter mv.

Finanstilsynet har tidligere inngått tilsvarende samarbeid med Forbrukerrådet.

  • Samarbeidet mellom Forbrukerombudet og Finanstilsynet, datert 8. juni 2012 (pdf)

  •  

    Fant du det du lette etter?

    Send tilbakemelding