Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

13.05.2009. Sist oppdatert: 07.12.2015 Skriv ut

Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet

Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet behandler tvister mellom oppdragsgivere og forsikringsmeglingsforetak/gjenforsikringsmeglingsforetak. Oppdragsgivere kan være både privatpersoner og virksomheter.

Finanstilsynet er sekretariat for klagenemnda.

Virksomheten reguleres av lov av 10. juni 2005 nr. 41, lov om forsikringsformidling.
Finansdepartementet har fastsatt bestemmelser om klagenemnda.

Hvordan klage?

Klagen skrives som et vanlig brev eller en e-post, og må inneholde følgende:

 • Klagers navn og adresse
 • Innklagede foretaks navn og adresse
 • Bakgrunnen for klagen
 • Kopi av kontrakt mellom oppdragsgiver og forsikrings- eller gjenforsikringsmeglingsforetaket
 • Klagerens underskrift

Klagen kan sendes pr. post eller e-post, og adresseres til:

Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet
Sekretariatet v/Finanstilsynet
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo

E-postadresse:
klagenemnda@finanstilsynet.no

Det er foreløpig ikke fastsatt noen frist for å klage.

Gebyr for klager

Dersom klager er en privatperson er det gratis å klage, uavhengig om klagen fører frem eller ikke.
Dersom klager ikke er en privatperson, er det gratis å klage dersom klagen fører frem. Hvis klagen ikke fører frem, vil det bli ilagt et gebyr på kr. 2500. Gebyret blir innkrevd etter at behandlingen er avsluttet i nemnda.

Gebyr for innklagede

Det innklagede forsikringsmeglingsforetaket eller gjenforsikringsmeglingsforetaket blir ilagt et klagegebyr på kr. 5.000.- for hver skriftlige klage nemnda faktisk tar stilling til. 

Om klagenemnda

Nemnda er satt sammen av representanter fra Næringslivets Hovedorganisasjon, Kommunenes Sentralforbund, Forbrukerrådet og Norske Forsikringsmegleres Forening. Nemnda består i dag av følgende medlemmer: 

 • Leder: Professor dr. juris Berte-Elen Reinertsen Konow, Bergen
 • Personlig varamedlem for leder: Post.doc. Ph.D. Harald Benestad Anderssen, Oslo 
 • NHO, medlem: Seniorrådgiver, Fredrik Anspach, Oslo
 • NHO, personlig varamedlem, Avdelingsdirektør Kristin Diserud Mildal, Oslo 
 • KS, medlem: Økonomisjef, Gerd Signe Vigebo, Vennesla.
 • KS, personlig varamedlem, Sjefsøkonom, Per Richard Johansen, Oslo
 • Forbrukerrådet, medlem: Regionsdirektør Helga Skofteland, Lørenskog
 • Forbrukerrådet, personlig varamedlem: Seniorrådgiver Paal Bjønnes, Oslo
 • Forsikringsmeglerne, medlem: Kvalitetssjef, Andre Arntsen, Oslo
 • Forsikringsmeglerne, personlig varamedlem: Compliance Officer, Maria Fagun Lundteigen, Bærum. 

Avgjørelser i nemnda

Nemndas avgjørelser skal offentliggjøres. 

 

 

KONTAKTINFORMASJON
Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet
Sekretariatet v/Finanstilsynet
Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon:   22 93 98 00
Telefaks: 22 63 02 26
E-post: klagenemnda@finanstilsynet.no

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding